NM Advokati su proširili poslove za rad sa srednjim i velikim klijentima ( novi Business paketi ), kroz programe podrške srednjim i velikim klijentima na području Evrope (advokat za firme ), kao i uz postojeće programe rada sa drugim kontinentima, posebno imajući u vidu nedavno uspostavljanje zvanične saradnje između NM Advokata sa Brazilom i Južnom Amerikom.

Srednji i veliki klijenti ( advokat za zastupanje firmi ) će koristiti sredstva rada i pomoć u radu od strane NM Advokata na području globalnog poslovanja. To će im omogućiti da praktičnije, kvalitetnije, bolje i lakše obavljaju poslove na međunarodnom tržištu.

Omogućavanje kompanijama ( advokat za firmu, advokat za preduzeće ) da sagrade poslovne sisteme na teritorijama na kojima su zainteresovani za saradnju, uz dopunjavanje poslovanja, umesto troškova nastalih usled nedostatka dovoljne logistike i troškova nastalih usled nivoa razvoja omogućiće rast kompanija koje zastupaju NM Advokati kroz svoje mreže svog poslovanja.

O razvoju je bilo reči i na prošlo nedeljnom Samitu zapadni Balkan koji se ove godine održao u sedištu Evropske investicione Banke u Londonu, Velika Britanija. NM Advokati su imali značajno mesto učešća na Samitu preko najvišeg rukovodstva kompanije koja je predstavljala NM Advokate u Londonu.

Preuzeli smo obavezu da uvedemo i prilagodimo tržištu programe paketa rada sa srednjim i velikim klijentima kroz pakete usluga, koji će pratiti postojeće potrebe u 2020. i 2021. godini i podržati postojeće nivoe međunarodne poslovne saradnje.

U tom smislu kroz desk advokatske kancelarije, kancelarija u Zagrebu, Ljubljani, Solunu, Berlinu, Madridu, Beču klijentima će biti dostavljeni novi bilteni i poslovni paketi sa planovima podrške.

Obraćanje Partnera u advokatskoj kancelariji NM Advokati Regional u vezi sa napred navedenim programima privredne saradnje izraženo sa Samita u Londonu 2020. godine ima za cilj izražavanje zadovoljstva napretkom programa koje NM Advokati Regional imaju za srednje i velike klijente.

Tom prilikom je istaknuta i važnost podrške razvoju privatnog sektora na područjima rada NM Advokati Regional na teritoriji zapadnog Balkana, Evrope, Severne Amerike, Južne Amerike i Australije. U toku samo prva dva meseca 2020. godine NM Advokati su upetostručili obim saradnje u pojedinim granama poslovanja, što nas čini izuzetno zadovoljima najpre zbog klijenata, zatim i uzbuđenima i spremnima na dalju pomoć i podršku srednjim i velikim klijentima.

Za NM Advokate služba za odnose sa javnošću.