Zapadni Balkan. Evropa. Južna Amerika, Severna Amerika, Australija. Business Paketi. Advokat za velike klijente.

Home/NM Regional/Zapadni Balkan. Evropa. Južna Amerika, Severna Amerika, Australija. Business Paketi. Advokat za velike klijente.

Zapadni Balkan. Evropa. Južna Amerika, Severna Amerika, Australija. Business Paketi. Advokat za velike klijente.

NM Advokati su proširili poslove za rad sa srednjim i velikim klijentima ( novi Business paketi ), kroz programe podrške srednjim i velikim klijentima na području Evrope (advokat za firme ), kao i uz postojeće programe rada sa drugim kontinentima, posebno imajući u vidu nedavno uspostavljanje zvanične saradnje između NM Advokata sa Brazilom i Južnom Amerikom.

Srednji i veliki klijenti ( advokat za zastupanje firmi ) će koristiti sredstva rada i pomoć u radu od strane NM Advokata na području globalnog poslovanja. To će im omogućiti da praktičnije, kvalitetnije, bolje i lakše obavljaju poslove na međunarodnom tržištu.

Omogućavanje kompanijama ( advokat za firmu, advokat za preduzeće ) da sagrade poslovne sisteme na teritorijama na kojima su zainteresovani za saradnju, uz dopunjavanje poslovanja, umesto troškova nastalih usled nedostatka dovoljne logistike i troškova nastalih usled nivoa razvoja omogućiće rast kompanija koje zastupaju NM Advokati kroz svoje mreže svog poslovanja.

O razvoju je bilo reči i na prošlo nedeljnom Samitu zapadni Balkan koji se ove godine održao u sedištu Evropske investicione Banke u Londonu, Velika Britanija. NM Advokati su imali značajno mesto učešća na Samitu preko najvišeg rukovodstva kompanije koja je predstavljala NM Advokate u Londonu.

Preuzeli smo obavezu da uvedemo i prilagodimo tržištu programe paketa rada sa srednjim i velikim klijentima kroz pakete usluga, koji će pratiti postojeće potrebe u 2020. i 2021. godini i podržati postojeće nivoe međunarodne poslovne saradnje.

U tom smislu kroz desk advokatske kancelarije, kancelarija u Zagrebu, Ljubljani, Solunu, Berlinu, Madridu, Beču klijentima će biti dostavljeni novi bilteni i poslovni paketi sa planovima podrške.

Obraćanje Partnera u advokatskoj kancelariji NM Advokati Regional u vezi sa napred navedenim programima privredne saradnje izraženo sa Samita u Londonu 2020. godine ima za cilj izražavanje zadovoljstva napretkom programa koje NM Advokati Regional imaju za srednje i velike klijente.

Tom prilikom je istaknuta i važnost podrške razvoju privatnog sektora na područjima rada NM Advokati Regional na teritoriji zapadnog Balkana, Evrope, Severne Amerike, Južne Amerike i Australije. U toku samo prva dva meseca 2020. godine NM Advokati su upetostručili obim saradnje u pojedinim granama poslovanja, što nas čini izuzetno zadovoljima najpre zbog klijenata, zatim i uzbuđenima i spremnima na dalju pomoć i podršku srednjim i velikim klijentima.

Za NM Advokate služba za odnose sa javnošću.

Call Now Button