Desk

Od sada zahvaljujući najnovijim tehničkim dostignućima iz oblasti moderne telefonije i kompiuterskog inženjerstva u mogućnosti ste da koristite usluge našeg „DESK“-a. Bilo da tražite advokata ili druge zaposlene u našoj advokatskoj kancelariji ili trebate pomoć iz drugih ili pojedinačnih oblasti prava, naš telefonski operater će Vaš usmeriti na pravu osobu koja je u mogućnosti da Vam pruži najbolje podatke i informacije vezane za Vaš slučaj.”DESK” je osmišljen kao interaktivni informaciono-sistemski program koji će našim mnogobrojnim klijentima omogućiti da na još lakši i brži način zakažu sastanak, dođu do advokata ili zaposlenih koji najbolje poznaju oblasti prava potrebne klijentu, da dođu do informacija koje su klijentu potrebne.

Lakše zakazivanje sastanaka

Koristeći „DESK“ i koristeći elektronske i tehnološke sisteme zakazivanja sastanaka i elektronske sisteme vođenja evidencija predmeta u mogućnosti smo da na lakši način izvršimo zakazivanje sastanaka (booking appointment). Usled velikog broja dnevnih, sedmičnih, mesečnih i godišnjih sastanaka koji se održavaju u advokatskoj kancelariji NM Advokati Beograd, nastala je potreba da se izađe u susret velikom broju klijenata koji su morali biti usluženi naknadno (tzv. liste čekanja). Na ovaj način uz korišćenje moderne tehnologije i najboljih rešenja naši klijenti su u mogućnosti da lakše zakažu sastanak u advokatska kancelarija NM Advokati Beograd.

Dobijte potpune izveštaje o Vašem predmetu

Jedinstven sistem poslovanja omogućava nam da Vam o radu na Vašim predmetima damo toliko precizne izveštaje da će njima biti obuhvaćeni svi detalji u pogledu preduzetih radnji, vremena provedenog u radu na svakom Vašem predmetu, načinu rada, odgovornom licu u okviru kancelarije koje radi na Vašem predmetu.

Zaštita privatnosti

NM Advokati Beograd brinu o Vašim ličnim podacima. Kao sakupljači podataka na sajtu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonkim i podzakonskim aktima, pružamo Vam podatke o procesu i načinu prikupljanja Vaših ličnih podataka. Koristimo kolačiće u cilju unapređenja Vašeg iskustva korišćenja web sajta, merenjem načina korišćenja sajta. Politika zaštite privatnosti služi za dobijanje više informacija.

NM Advokati Beograd u Obaveštenju o zaštiti privatnosti opisuju detaljno koji se lični podaci prikupljaju i u koju svrhu, kako se koriste. Ista sadrži informacije o cilju i zakonskom osnovu za prikupljanje i obradu, periodu u kom se podaci koriste, načinu na koji se čuvaju, isto kao i o Vašim pravima u skladu sa Zakonom.