Desk.

Od sada zahvaljujući najnovijim tehničkim dostignućima iz oblasti moderne telefonije i kompjuterskog inženjerstva u mogućnosti ste da koristite usluge našeg „Desk“-a.

Bilo da tražite advokata ili druge zaposlene u našoj advokatskoj kancelariji ili trebate pomoć iz drugih ili pojedinačnih oblasti prava, naš telefonski operater će Vaš usmeriti na pravu osobu koja je u mogućnosti da Vam pruži najbolje podatke i informacije vezane za Vaš slučaj.

Desk je osmišljen kao interaktivni informaciono-sistemski program koji će našim mnogobrojnim klijentima omogućiti da na još lakši i brži način zakažu sastanak, dođu do advokata ili zaposlenih koji najbolje poznaju oblasti prava potrebne klijentu, da dođu do informacija koje su klijentu potrebne.

Lakše zakazivanje sastanaka.

Koristeći „Desk“ i koristeći elektronske i tehnološke sisteme zakazivanja sastanaka i elektronske sisteme vođenja evidencija predmeta u mogućnosti smo da na lakši način izvršimo zakazivanje sastanaka (booking appointment).

Usled velikog broja dnevnih, sedmičnih, mesečnih i godišnjih sastanaka koji se održavaju u advokatskoj kancelariji NM Advokati Beograd i NM Advokati Regional, nastala je potreba da se izađe u susret velikom broju klijenata koji su morali biti usluženi naknadno (tzv. liste čekanja).

Na ovaj način uz korišćenje moderne tehnologije i najboljih rešenja naši klijenti su u mogućnosti da lakše zakažu sastanak u advokatska kancelarija NM Advokati Beograd.

Call Now Button