Ovoga puta smo pokrenuli novu inicijativu transatlanske saradnje sa Južnom Amerikom. Konkretno sa državom Brazil u Južnoj Americi ( advogado Rio de Jainero, advogado America do Sul ). Inicijativa je nastala kao potreba za sve većim i čvršćim poslovnim, ekonomskim i jurističkim povezivanjem ova dva dela Sveta, ekonomija regiona ( a economia do Region, pais ) i ekonomija Južne Amerike. Do sada su se brojni poslovi između regiona i Južne Amerike rešavali preko posredničkih kancelarija iz drugih delova Sveta, a od sada ste u prilici da angažujete advokatsku kancelariju NM Advokati, sa ovih prostora da zastupa Vaše interese u Južnoj Americi direktno.

Ovo omogućava, lakši i neposredniji pristup svakom od zainteresovanih klijenata da obavi sve svoje pravne poslove sa Južnom Amerikom (advokat za saradnju sa Južnom Amerikom, advokat Brazil, advokat Južna Amerika, uvoz iz Južne Amerike, izvoz u Južnu Ameriku, uvoz iz Brazila, izvoz iz Brazila ).

Novi odnosi sa partnerima u Južnoj Americi, omogućavaju direktno prisustvo i praćenje poslova koje imate sa Južnom Amerikom. Praćenje i izvršavanje poslova je omogućeno iz Beograda ili iz kancelarija u Zagrebu, Ljubljani, Londonu, Berlinu. Ideja koja se javila kao posledica zahteva kiljenata za pravnim servisima koji prate poslovanje između Evrope i Južne Amerike, kao i posledica čvrste mreže i saradnje grupe evropskih (advogado Alemanha)  i južno američkih advokatskih kancelarija čiji je punopravni član NM Advokati.

Saradnja se odnosi na poslove koje ima Bosna i Hercegovina i Južna Amerika ( advokat Bosna i Hercegovina, odvjetnik Hercegovina, odvjetnik Bosna i Hercegovina ), Hrvatska-Brazil ( odvjetnik Hrvatska ), Slovenija i Brazil ( advokat Slovenija, advokat Ljubljana, advogado Eslovénia ), Bugarska-Brazil (advogado Bulgária, адвокат България, Сърбия адвокат, адвокат Бразилия), Republika Srbija (advogado, Sérvia) i Brazil, kao i Južna Amerika u celosti. Te na poslove između Savezne Republike Nemačke i Brazlia ( Nemačka-Brazil, advogado Alemanha).

U okviru Evropskog poslovanja NM Advokati su sada u ekskluzivnoj mogućnosti da za klijente sa prostora jugoistoče Evrope obavljaju pod najpovoljnijim uslovima poslove sa Južnom Amerikom.

Za NM Advokate služba za odnose sa javnošću.