Potpuno opravdano usled dešavanja sa korona virusom ( korona virus Srbija, Korona virus vesti, corona virus pandemic ), kao vodeća advokatska kancelarija i društveno veoma odgovorna kancelarija ( vodeća advokatska kancelarija ) uveli smo i uspešno smo prilagodili poslovanje novonastalim uslovima u vezi sa korona virusom ( korona virus ).

Još veći broj online medija, platformi, komukacijskih baza sa klijentima ( online advokat, online advokatska kancelarija, advokatski saveti online ) NM advokati vam nude od ponedeljka 16.03.2020. godine.

Usled ogromnog broja zahteva naših klijenata ( online kupovina, online razgovori sa advokatom ) uspeli smo uspešno velikim radom i zalaganjem u toku protekle nedelje da u samoj kancelariji, da u samom odnosu sa klijentima i u Evropskoj i Svetskoj grupi kancelarija kojima pripadamo organizujemo rad na nivou online poslovanja koje omogućava našim klijentima nastavak poslovanja ( kako nastaviti poslovanje usled korone ).

Prateći promene na tržištu i vanrednost događaja izazvanih korona virusom , kao i napred pomenuti veliki broj zahteva što postojećih, to i budućih klijenata formirali smo u okviru advokatske kancelarije, kao i u okviru Evropske i Svetske grupacije advokatskih kancelarija čiji je predvodnik u inicijativi advokatska kancelarija NM Advokati Beograd mogućnost telefonskih, conference, online, zahteva na automatske upite davanja saveta, većih, višečasovnih savetovanja o divezifikaciji, izmeštanju, zaključivanju poslova na načine koji predstavljaju bypass način poslovanja.

Posebna tema je:

kako poslovati u doba korona virusa ( coronavirus map ), korona ( corona virus update ) i poslovanje, korona i plaćanje, korona i predviđanje. Dobijeni rezultai se do sada stalno prikupljaju, intenzivno prate, menjaju i mere u skladu sa najboljim Svetskim tehnologijama i tehnikama rada u situacijama kao što su krizne situacije i situacije velikih promena na tržištima poslovanja.

Korona virus Srbija, znači da ćemo u narednom periodu po osnovu napred navedenih podataka vreme još intenzivnije provoditi sa našim klijentima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i unapređivanja posotjećih uslova poslovanja.

Regionalno ( korona virus Hrvatska, korona virus Slovenija, korona virus Bosna i Hercegovina, korona virus Severna Makedonija, korona virus Italija, korona virus Crna Gora ) potpuno smo spremni i integrisani u zajednički sistem rada koji je sada još integrisaniji sa saradničkim advokatskim kancelarijama u regionu ( poslovanje u regionu korona ).

Veliki broj vesti na međunarodnom nivou ( korona virus Kina, korona virus USA, korona virus Nemačka ) stvorio je dodatnu potrebu za angažovanjem dodatnih sredstava i resursa u okviru NM advokata i grupacije advokata čiji smo vodeći članovi.

Usled velikog broja zahteva kao vodeća advokatska kancelarija možemo vam garantovati da velika količina podataka, zahteva i informacija koja se pojavila u radu naše advokatske kancelarije, kao i grupe kancelarija usled korona virusa ( korona virus najnovije vesti, korona virus vesti, korona virus simptomi, korona virus Italija, korona virus Srbija škole, korona virus Crna Gora ) će biti ispraćena na najvišem profesionalnom i advokatskom nivou uz pružanje pune pažnje značaju potrebe za maksimalnim angažovanjem uz vođenje računa o zdravlju i značaju nastavka čvrste ekonomske saradnje.

Na kraju vas podesćamo na web adresu za uputstva koja je izdalo Ministrarstvo zdravlja, kao i Svetska Zdravstvena Organizacija, u vezi sa merama zaštite od korona virusa ( korona virus Sarajevo, korona virus Hrvatska, korona virus rad škola, korona virus, Svijet Zagreb korona virus, pregled stanja, korona virus ):

https://www.zdravlje.gov.rs/.

Za NM Advokate služba za odnose sa javnošću.