NM ADVOKATI, ADVOKATI U GRČKOJ.

Home/NM Regional/NM ADVOKATI, ADVOKATI U GRČKOJ.

NM ADVOKATI, ADVOKATI U GRČKOJ.

Advokatska kancelarija NM Advokati preuzela je u Helenskoj Republici Grčkoj više poslova koji se odnose na zaštitu nepokretne imovine. Predmet delovanja bila je zaštita interesa klijenta pred nadležnim sudom u sudskom postupku.

Pravo Helenske Republike Grčke, kao i zakonodavac posebno su odredili prava i način ostvarivanja istih. U skladu sa tim, kako bismo maksimalno zaštitili prava našeg klijenta, sve materijale koje smo dobili u najvećoj meri smo prilagodili potrebama postupka koji je pokrenut. Da bismo to ostvarili pre i u toku započinjanja postupka koristili smo pravna mišljenja u okviru NM Advokati Regional.

Sistem rada i veoma bogato iskustvo u okviru NM Advokati Regional u znatnoj meri doprinosi maksimizaciji procesa, efikasnosti i ekonomičnosti vođenja postupaka u Helenskoj Republici Grčkoj.

Osnovno načelo poslovanja naše kancelarije jeste poštovanje složenosti pravnog pitanja i grčkog zakonodavstva, kako bismo došli do najboljeg rešenja za naše klijente.

Napominjemo da su NM Advokati Regional ovog meseca takođe preuzeli još nekoliko pravnih zastupanja u Grčkoj i to iz oblasti upravnopravnih poslova i iz oblasti Krivičnog prava.

Sa zadovoljstvom NM Advokati Regional nastavljaju da štite interese naših klijenata, njihovih prava, sloboda i imovine u Helenskoj Republici Grčkoj.

Služba sa odnose sa klijentima, NM Advokati i NM Advokati Regional.

Call Now Button