UKNJIŽBA STANOVA U HRVATSKOJ

Home/NM Regional/UKNJIŽBA STANOVA U HRVATSKOJ

UKNJIŽBA STANOVA U HRVATSKOJ

Republika Hrvatska je samo jedna od zemalja gde NM Advokati preduzimaju pravne radnje. Ovog puta smo uradili više uknjižbi u gradu Zagrebu.

Početak 2020. godine je za nas doneo nekoliko stvari kojima smo se izuzetno obradovali, zajedno sa našim klijentima. Naime, radi se o uknjižbi nekoliko objekata u samom gradu Zagrebu, koje su urađene u skladu sa odlukama nadležnih organa Republike Hrvatske i u skladu sa pravom Republike Hrvatske.

Pitanja naših klijenata sa kojima se  najčešće srećemo u praksi su: “Da li imamo pravo da u Republici Hrvatskoj kupimo, prodamo, nasledimo ili uknjižimo imovinu?” Možemo da kažemo da su to pravni poslovi koje tim NM Advokati i NM Advokati Regional godinama rešavaju sa najvećim mogućim uspehom.

Najznačajniji dokaz vrednosti i uspešnosti rada, odnosno poštovanje pravne prakse u Republici Hrvatskoj, predstavljaju naši klijenti koji su nam dali najviše ocene.

Vraćajući se na početak ove priče, možemo da kažemo da je uknjižba više nekretnina (od kojih su neke predviđene za obavljanje poslovne delatnosti) za nas bila od izuzetnog značaja. Uspešno je završen kompleksan posao, koji je označio nastavak produktivne saradnje sa organima u Republici Hrvatskoj, a naši advokati su prošli jedan značajni test. Pokazali su da sa uspehom mogu da rade na kompleksnim zadacima dobijenim od strane važnih klijenata.

Moramo da istaknemo da prava u Republici Hrvatskoj (hrvatski zakon o državljanstvu, hrvatski zakon o radu, hrvatski zakon o penzijama, hrvatski zakon o mirovinskom osiguranju, hrvatski zakon o dronovima) imaju svi oni koji su u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom u ovom poslu na vreme i u skladu sa rokovima podneli zahteve preko naše advokatske kancelarije (odvjetnički ured).

Na osnovu svega iskazanog radujemo se novim poslovima i rešavanju daljih pravnih poslova u Republici Hrvatskoj.

Služba za odnose sa klijentima NM Advokati i NM Advokati Regional.

Call Now Button