STARA DEVIZNA ŠTEDNJA U CRNOJ GORI

Home/NM Regional/STARA DEVIZNA ŠTEDNJA U CRNOJ GORI

STARA DEVIZNA ŠTEDNJA U CRNOJ GORI

Početak ove godine doneo nam je najnovije vesti  o rešavanju pitanja stare devizne štednje u Republici Srbiji, koja ovog puta ima veze i sa Republikom Crnom Gorom.

NM Advokati Regional su protekle nedelje boravili u Republici Crnoj Gori, kako bi u skladu sa dogovorom koji smo postigli, a u prostorijama najznačajnije banke u Crnoj Gori preuzeli potvrde koje se tiču stare devizne štednje za naše klijente. Imajući u vidu veliki broj stanovnika, a samim tim i veliki broj klijenata, možemo da kažemo da smo spremno pravnički odgovorili u prikupljanju pravno valjane dokumentacije.

Pripremanje predmeta stare devizne štednje na vreme i u rokovima, omogućilo nam je da se izborimo sa izazovima kao što su rokovi koje je odredio zakonodavac i složenost postojanja više pravnih sistema. U skladu sa tim smo mogli da otpočnemo i zakonske postupke iz navedene oblasti.

Od velike važnosti je da istaknemo da je celokupan postupak urađen je u skladu sa najvišim standardima poslovanja.

Služba za odnose sa klijentima NM Advokati i NM Advokati Regional.

Call Now Button