NM advokati predstavljaju najveću i najznačajniju advokatsku kancelariju kada je u pitanju privredna saradnja sa Turskom. Advokati koji rade sa Turskom u okviru regionalne saradnje koju NM Advokati imaju sa Turskom omućuju privrednim subjektima, preduzećima da ostvaruju pun potencijal saradnje sa preduzećima iz Repulike Turske  (Türkiye Cumhuriyeti).

U tom smislu itičemo i sledeće:

Turska poljoprivreda i prekogranični promet poljoprivrednih proizvoda ( poljoprivreda Turska ) postavlja u 2020. godini sve čvršće odnose sa poljoprivredno-industrijskim sektorom Balkanskih zemalja, Poljske ( advokat Poljska ), Belorusije (advokat Belorusija ), Rusije ( advokat Rusija ), kao i zemalja Južne Amerike ( advokat Brazil, advokat Argentina ).

Bogate poljoprivredne oblasti u Turskoj omogućavaju tamnošnjim kompanijama uz dobru organizaciju da svoj proizvode izvoze i blisko sarađuju sa kompanijama iz zemalja koje su zainteresovane za otkup ili prodaju takvih proizvoda.

Mnoge kompanije u Turskoj planiraju da unaprede efikasnost uvođenjem novijih standarda, povećanjem profitabilnosti i održivosti proizvodnje i procesa upravljanja. U tom smislu veoma je važno istaći značaj povezivanja koje lokalnih i regionalnih kompanija na tržištu srednje, jugoistočne i zapadne Evrope sa Turskim kompanijama. Stvaranje regionalnih predstavništava i mesta za prijem i otpremanje robe.

U tom smislu NM Advokati Regional nude preko svoje bogate mreže zastupanja da se ovi potencijali iskoriste u maksimumu i da se omogući lak i brz protok robe i kapitala između regiona.