Danas je advokatska kancelarija NM advokati i regionalna advokatska kancelarija NM advokati Regional nagradila svoje najbolje.

Kao vodeća advokatska kancelarija NM Advokati i ove godine su upriličili veliki događaj vezan za nagrađivanje najboljih ( najbolji advokati, najbolji advokatski pripravnici ). Svakako je NM advokatima velika čast da organizuju tradicionalno nagrađivanje najboljih, koji su na sebe preuzeli veliki advokatski posao iskazivanja vrednosti i najvećeg poštovanja prema Kompaniji i klijentima.

Biti deo jedne od vodećih advokatskih kancelarija predstavlja stimulans i motiv za dalji napredak i profesionalni razvoj kolega, što je prepoznato od strane menadžmenta i partnera velike advokatske kancelarije kakva su NM Advokati.

Na skupu povodom nagrađivanja su se obratili Founder Partner i Manager Partner, direktor outsource firme za finansijski konsalting i direktor ousource firme za ljudske resurse, kao i nagrađeni.

Ove godine, zasluženo su NM Advokati nagradili advokata Dajanu Dakić i advokatskog pripravnika Stevana Rašića.

Istaknuto je ovom prilikom koliko znači biti u prilici dati nagradu i biti nagrađen za svoj naporan i veliki rad.

Posebnu zahvalnost dugujemo konsultantskim firmama Microfinance Consalting Beograd i Key Solutions Beograd.

NM Advokati će se svakako truditi da i u budućnosti prepoznaju i nagrade najbolje za njihov rad.