Ponosni smo što možemo objaviti da je naša advokatska kancelarija uspostavila saradnju sa renomiranom Austrijskom agencijom za zapošljavanje. Naš novi saradnik, bavi se zapošljavanjem lica sa svih strana sveta, koja su kvalifikovana za neko od deficitarnih zanimanja propisanih od strane Republike Austrije na teritoriji Republike Austrije. Ovom saradnjom, našim klijentima, potencijalnim klijentima i svim zainteresovanim licima, omogućili smo da dođu do zaposlenja pre svega na legalan način i u skladu sa svim važećim propisima Republike Austrije i Republike Srbije.

Po prvi put je na tržištima svih zemalja regiona, tačnije cele jugoistočne Evrope (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Bugarska, Mađarska, Rumunija) omogućeno najlakše i najsavremenije korišćenje beneficiranog načina zapošljavanja većeg broja ljudi sa navedenih teritorija.

Rad u Austriji, od sada će biti vrlo lako dostupan svim zainteresovanim licima koja su kvalifikovana za neko od čak 86 deficitarnih zanimanja u Republici Austriji. Zahvaljujući NM Advokatima, na efikasan, lak i pre svega legalan način svi zainteresovani će biti u mogućnosti da se prijave i dobiju šansu da rade u Austriji, sa čak omogućenom radnom ili stalnom vizom (u zavisnosti od toga da li sve uslove ispunjavaju).

Za više informacija o ovome kontaktirajte našu advokatsku kancelariju. +381 69 1996 608 ; +381 63 247 244

Posao Austrija. Posao u Austriji. Posao u inostranstvu. Rad u Austriji. Rad u inostranstvu. Uslovi rada Austrija. Uslovi rada inostranstvo. Radnici Austrija. Poslovi u inostranstvu.