Najznačajniji (најважната адвокатска канцеларија Белград) poslovi u Severnoj Makedoniji (Macedonia) pripadaju najboljim izborima kada smo pre određenog vremena doneli odluku da značajan deo učešća poslovanja ostvarujemo u ovoj državi (Северна Македонија, адвокатска канцеларија Белград). Strateške razloge za vođenje velikog broja pravničkih poslova u Severnoj Makedoniji doneli smo radi toga što su najpre u vreme donošenja, pa tako i danas veliki broj klijenata sa kojima radimo obuhvataju poslove u Helenskoj republici Grčka (застапеност на Грција), Republici Bugarskoj, Republici Srbiji (работни места во Србија), Republici Crnoj Gori (адвокатска канцеларија Монтенегро).

Tako vodimo poslove klijenata iz grada Štip -a, opštine i grada Veles, grada Kavadarci, Strumica, Đevđelija, Bitolja, Tetova, Skoplja (Скопје адвокатска канцеларија). Veliki je značaj imati veliki broj poslova iz navedenih područja i gradova, čini nas veoma ponosnima i uticajnima na područjima gradova i opština koje smo naveli.

Veoma raznovrsan broj poslova i broj ljudi i preduzeća koja zastupamo u ovim gradovima, kao i realizacija i konekcija sa državama najpre zapadne Evrope sa kojima subjekti sa ovih područja imaju tradicionalno veliku konekciju i gde se javlja velika potreba za advokatskim poslovima (застапеност на суд од најдобрите).

Za NM Regional služba za odnose sa javnošću.