Najveći posao uradili smo u toku maja 2020. godine, vezan za tržište Azije, tj. konkretno azijske države Kuvajt, gde smo angažovani na najvećem pravnom poslu vezanom za građevinske poslove, koji se izvode na najatraktivnijim lokacijama u ovoj bogatoj državi persijskog zaliva (građevina NM advokati, pravo građenja, NM). Iako takođe u gradu Džahri postoje značajni ekonomski resursi.

Srednji istok predstavlja veoma značajan izvor ne samo naftnog bogatsva već i veoma značajan izvor za ekonomske i pravne poslove koji se obavljaju u okviru građevinske industrije. Građevinska industrija je postigla kroz ugovore i kroz kooperaciju sa lokalnim partnerima i sa partnerima koji dolaze iz najrazvijenih delova Sveta (Severna Amerika građevinska industrija, Severna Amerika izgradnja objekata).

Upravo iz razloga što je u većem broju distrikta (izgradnja kondominijuma, izgradnja građevinskih kompleksa) organizovan i finansijski obezbeđeno finansijsko projektovanje građevinskih objekata velikih površina, bilo je potrebno organizovati i pravno uraditi veliki broj ugovora koji definišu obligacione odnose između strana ugovorinica.

Takođe, veliki broj odnosa između menadžmenta (menadžerski ugovor, ugovori menadžera), stručnih lica (viskokokvalifikovana radna snaga, prava visokokvalifikovane radne snage, fakultetski obrazovani kadar ugovori), kao i radnika koji obavljaju građevinske i druge poslove (niskokvalifikovana radna snaga, radnici prava, ugovori za radnike, otkaz rada, zaposleni, prava poslodavca) sa firmama je potrebno regulisati pravno, što je veliki uspeh koji je ostvaren.

Stvaranje objekata za zabavu (pravo za umetnike, ugovor glumac, ugovor pevači, pevačica ugovor, pravo ugovori), izgradnja mostova (mostogradnja ugovori, mostovi finansiranje, mostovi rokovi završetka), izgradnja aerodroma (aerodromski prelazi, ulazak u zemlju, pasoška kontrola, pozivno pismo, zadržavanje lica, deportacija stranih državljana, ulazak u Republiku Srbiju) i drugi infrastrukturni objekti od velikog značaja su za zabavu, edukaciju i bolje uslove života ljudi.

Stvaranje i sprovođenje prava i pravničkih internacionalnih poslova od strane NM advokata predstavlja ogroman novi uspeh za ceo region, kao i za veliki broj učesnika navedenih građevinskih poslova. Takođe želimo da obavestimo korisnike da su naši advokati prepoznati kao najuticajnija (najuticajniji beogradski), najvažnija za razvoj pravničkog posla kancelarija, pravničke kulture i međunarodnih poslova (najvažniji međunarodni ugovori).

Želimo da istaknemo da su nam u planu i u toku su dogovori za obavljanje poslova sa državama Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Izrael, Saudijska Arabija i Egipat.

Za NM advokate, služba za odnose sa javnoošću.