Potrebno je da znate za posao i pravna pitanja!

Usled situacije izazvane korona virusom (coronavirus) od naših kancelarija širom Evrope i Sveta dobijamo informacije o situaciji “sa terena” i uvedenim merama.

Ono što naše klijente najviše interesuje jesu radovi sudova, rad državnih organa, rad pošte (rad šaltera ), rad fakulteta, rad graničnih prelaza, kao i informacije o radu u drugim zemljama ( rad u Nemačkoj, rad u Sjedinjenim Američkim Državama i sl., o čemu smo već pisali).

U skladu sa opredeljenim ciljevima u vremenu vanredne situacije u velikom broju zemalja i u velikom broju pravnih sistema, stvorila se potreba za još preciznijim i tačnijim obavljanjem advokatske delatnosti jer su rokovi i intenzitet zahteva klijenta sada u skladu sa novonastalom situacijom kraći i usmereni na obavljanje najprioritetnijih potreba klijenata.

U sadašnjoj situaciji posao ( business ), vlade zemalja, industrija su suočeni sa potrebom stalnog pripremanja ( prilagođavanja ) u odnosu na zdravstvenu situaciju i to pre svega u pogledu suočavanja sa izazovima nastalim u privredi, kao i u pravnom sistemu.

NM Advokati uključujući advokate u Evropi (advokat Minhen, advokat Milano, advokat Madrid ), Sjedinjenim Američkim državama (advokat Njujork ), advokat u Južnoj Americi, Aziji (advokat Kina, advokat Kazahstan ), Australiji, a na čelu sa svojim menadžmentom su u najboljoj mogućoj situaciji da Vam pomognu sa stanovišta pravnog savetovanja i pravno-ekonomskog rešavanja svih aktuelnih pitanja u slučajevima izazvanim situacijama usled korona virusa.

O svemu navedenom nas možete kontaktirati preko našeg Deska za više informacija.

Posebno navodimo da razmotrite:

  • korišćenje osiguranja
  • pitanja radnog prava ( radno pravo )
  • pitanja uvoza iz zemlje i izvoza iz zemlje
  • zaključenja ugovora
  • usklađenosti sa zakonom
  • korišćenje podataka i zaštitu podataka
  • transport

Za NM advokate, NM Advokate Regional služba za odnose sa klijentima.