Povodom značajnih poslovnih događaja koji nas očekuju krajem februara meseca, kao i učešća na Samitu u Londonu u Velikoj Britaniji (EBRD Western Balkan Summit) delegacija naše advokatske kancelarije učinila je posetu jednoj od najznačajnih fabrika na teritoriji Republike Srbije.

Sa dugim trajanjem i velikim ugledom u proizvodnji domaćini NM Advokata su sa ponosom istakli impresivne poslovne podatke (industrijska proizvodnja u Republici Srbiji) postignute u svom radu u toku prošle i ove godine.

Delegaciji advokatske kancelarije NM Advokati saopšteni su i budući planovi koje fabrika, kao i Holding imaju kao za 2020. godinu, tako i za period od narednih 5 (pet) godina (petogodišnji plan). Ovom prilikom razmenjena su i značajna iskustva (značajni advokati, najbolji advokat) koja naši domaćini i advokatska kancelarija NM Advokati imaju na polju finansijskog poslovanja i pozitivne pravne regulative.

Saradnja sa velikim međunarodnim kompanijama takođe je bila jedna od tema susreta.

Zajednički je zaključeno da će domaćini i NM Advokati u narednom periodu iskoristiti sve svoje poslovne mogućnosti da i dalje uspešno sarađuju sve u cilju postizanja najboljih rezultata za klijente.

Za NM Advokate, služba za odnose sa javnošću. 11.02.2020. godine