Dospeli smo na sam vrh najvećih zajedničkih dogovora u Republici Francuskoj, kojim je omogućena prodaja nekretnina na teritoriji Republike Francuske ( advokat za nekretnine ). Advokat Francuska u okviru NM Advokati Regional postigao je sporazum kojim se vrši prodaja nekretnina (nekretnine Francuska, nekretnine južna Francuska, nekretnine Pariz) na teritorijama gradova Pariz i pokraine Savoj u jugoistočnoj Francuskoj.

Advokat Bordo u okviru NM Advokati Regional ovom prilikom je postigao sporazum da se izvrši u budućem periodu i prometovanje nekretnina na teritoriji grada Bordoa na zapadu Republike Francuske.

Nekretnine Francuska, nekretnine Bordo, nekretnine južna Francuska bi u najkraćem mogao glasiti naslov najnovije vesti koju Vam NM Advokati Regional ovom prilikom objavljuju.

Takođe, uspostavljeni su dogovori na najvišem nivou da NM Advokatati, NM Advokati Regional (advokat Pariz, advokat Lion, advokat Bordo, advokat Nica, advokat Marsej) ubuduće nastave sa zastupanjem stranaka vezano prodaja nepokretnosti Francuska, vezano za kupovina stana u Francuskoj (kupovina stana Republika Francuska, kupovina stana Pariz) i to u većoj meri nego do sada.

U okviru poslova koje su zaključili NM Advokati i NM Advokati Regional uključeni su advokat za poreze Francuska (advokat za poreze u Republici Francuskoj), kao i advokat za uknjižbe i advokat za asleđivanje Beograd, advokat Pariz, advokat Lion, advokat, Marsej, advokat Bordo.

Ono što je veoma važno napomenuti je da su naši advokati u okviru navedenih pravnih i ekonomskih poslova koji se obavljaju u skladu sa pozitivnim zakonima zbog bliske povezanosti i zbog značaja ekonomskih odnosa zaključili i ugovore sa advokaz Ženeva (Švajcarska Konfederacija) kojima su uređeni svi budući poslovi vezani za ovu teritoriji kada su u pitanju nekretnine, kupovina stana Ženeva.

NM Advokati i NM Advokati Regional stvorili su odlične uslove za rad domaćih i stranih kompanija, domaćih i stranih fizičkih lica, u Republici Srbiji (advokat Srbija), u Evropi (advokat Francuska, advokat Švajcarska) i na taj način dodatno podigli nivo usluge koja svakako spada među najbolje u Evropi, kada je reč o ovoj oblasti.

Veliko zadovljstvo (advokat Beograd prim. autora) NM Advokati imaju poznajući činjenicu da su danas jedna od vodećih advokatskih kuća kada su u pitanju svi advokatski poslovi koji spadaju u domen rada i koji obuhvata najbolje prakse rada koje danas advokatura poznaje.

Činjenica da smo su svrstani među vodeće advokatske kuće (u daljem najbolji advokati) omogućava NM Advokatima i NM Advokati Regional da na najbolji način prepoznaju, pruže uslugu, pruže najbolju brigu o klijentu i dovedu klijenta do cilja kada je reč o advokatskim poslovima.

Ukoliko trebate bilo koju vrstu pravne podrške, pomoći, saveta (pravni saveti ) onda su svakako definitivno najbolji izbor NM Advokati i NM Advokati Regional.

Za NM Advokate vest uradila služba odnosa sa javnošću i brige o klijentima. All Rights reserved oktobar 2019.