Četvrtak, 03. oktobar, bio je još jedan od veoma važnih dana za advokatska kancelarija Beograd, advokatska kancelarija Crna Gora, NM advokati Regional.

Advokat Crna Gora (advokat Herceg Novi) u okviru advokatske kancelarije NM Advokati Regional i to na čelu sa advokatom Nemanjom Miloševićem, aktivno su proveli svoj radni dan u gradu Kotoru i gradu Herceg Novom u Republici Crnoj Gori.

Prvi deo radnog dana proveden je u radu u zastupanje na sudu osnovnom Republike Crne Gore u Kotoru, potom u advokatsko zastupanje u sudu u Herceg Novom,a zatim i u poslovnim prostorijama u gradu Herceg Novom.

Nekoliko advokatskih i pravnih tema i poslova je ovom prilikom uspešno urađeno i to najpre advokat za porodično pravo Herceg Novi, advokat za porodično pravo Beograd i advokat za porodično pravo Crna Gora su uspešno zaključili sporazume o vršenju roditeljskog prava u Republici Crnoj Gori.

Advokat za imovinske odnose Crna Gora, advokat za imovinske odnose Beograd, advokat za imovinske odnose Herceg Novi u okviru najznačajnije regionalane advokatske kancelarije NM Advokati Regional su uspešno realizovali poslove koji su okončani postizanjem sporazuma između naših klijenata koji su nacionalne i međunarodne kompanije i kojima su postizanje dogovora bili veoma yna;ajni da nastave svoje poslovanje u skladu sa najboljim interesima poslovanja koje imaju u Republici Crnoj Gori.

Advokat za sastavljanje ugovora, advokat za ugovore Beograd, advokat za nasleđivanje Beograd, advokat za nasleđivanje Podgorica, advokat za nasleđivanje Crna Gora u okviru NM Advokati Regional, koja danas predstvalja vodeću advokatsku kancelariju u regionu jugoistočne Evrope na naše veliko zadovoljstvo, zaključili su poslove sa našim klijentima iz Crne Gore. Ukupan iznos osnovnih transakcija tog dana prelazio je nekoliko desetina hiljada eura. Takođe, postigli smo dogovore vezane za dalje postupke sa nadležnim organima i klijentima u Crnoj Gori.

NM advokati se vode najnovijim svetskim standardima i poslove obavljaju u skladu sa najsavremenijim pravilima svetskog poslovanja.