Preuzimanje liderske pozicije u regionu jugoistočne Evrope

Home/NM Regional, Uncategorized @sr/Preuzimanje liderske pozicije u regionu jugoistočne Evrope

Preuzimanje liderske pozicije u regionu jugoistočne Evrope

Na našim veoma čestim poslovnim putovanjima, ovoga puta zaključili smo ugovore o saradnji iz oblasti privredne (poslovne) saradnje u gradu Banja Luka u Republici Bosni i Hercegovini, Republika Srpska.

NM Advokati Regional uspevaju već da preuzmu lidersku poziciju kada su u pitanju poslovi koji se tiču regiona jugoistočne Evrope.

Intenzivnost i potreba za privrednim spajanjem je sve veća, što je jasno i neminovno, pa smo i ovoga puta još jednom videli na primeru naših klijenata koji su iz Banja Luke u Republici Bosni i Hercegovini, Republika Srpska i klijenata iz Savezne Republike Nemačke. Poslovi koje obavljamo u državama regiona jugoistočne Evrope ove godine su procentualno, u znatnoj meri, premašili broj poslova koje smo do istog vremena, prošle godine obavljali za naše klijente.

Potreba za radom u više država, entiteta, pravnih sistema i istovremeno po zakonskim rešenjima nekoliko država da bi se obavio jedan ili više poslova između više različitih ili istih klijenata, dovodi do potrebe za angažovanjem visoko specijalizovanih kancelarija kao što su NM Advokati Regional i do potrebe za angažovanjem samo advokatske kancelarije kao što je NM Advokati Regional (Advokat Banja Luka) koja poseduje više nego dovoljne poslovne resurse za rad na obimnim i složenim predmetima.

Upravo sve to pružaju NM Advokati Regional koji su i nastali iz potrebe za radom u i kroz više pravnih sistema u okviru jednog pravnog pitanja.

Ističimo i veoma veliko iskustvo u zemljama koje su van regiona juogistočne Evrope, pre svega zemljama Evrope, Severne Amerike i Australije. NM Advokati Regional primenjuju najviše poslovne standarde iz oblasti prava i poznavanja zakona, tržišnog poslovanja, odnosa sa klijentima, komunikacije i posvećenosti poslu, kao i drugih oblasti poslovanja.

Otuda i ne čudi poverenje koje NM Advokati Regional uživaju u svetu prava i u svim zemljama Evrope, a i šire.

Call Now Button