NM Advokati i NM Advokati Regional sa ponosom predstavljaju.

Kako se nalazimo u periodu godine kada se već većina ljudi na neposredan ili posredan način pripema ili počinje sa pripremama za traženje najboljih destinacija za korišćenje godišnjeg odmora, to su Vaši NM Advokati odlučili da Vas obraduju novim dobrim vestima.

Ovoga puta radi se o poslovnoj saradnji sa Helenskom Republikom Grčkom.

Veoma smo srećni i zahvalni što sa Vama možemo da podelimo veliki broj odličnih vesti za sve nas i veliki broj dobrog materijala, pa je to i bio razlog da se odlučimo da ovaj članak nazovemo Grčka. First minute.

Kao i uvek do sada NM Advokati vode računa o svojim klijentima na najbolji i na neposredan način. To znači da smo i ovoga puta za naše klijente koji imaju poslove u Republici Grčkoj neposredno pristupili rešavanju svih poslovnih potreba naših klijenata na samom mestu gde se zapravo posao i odvija.

Organizacija naših NM Advokata i NM Advokati Regional omogućava dugotrajno i pametno planiranje poslova i dugotrajnu i zajednički korisnu saradnju sa klijentima na teritoriji cele Evrope, Severne Amerike, Azije, Australije, na obostrano zadovoljstvo, radost i obostranu korist.

U toku ove nedelje NM Advokati su boravili tri dana u gradu Soulunu, na severu Helenske Republike Grčke, gde su uradili sve poslove vezane za naše klijente koji posluju sa Helenskom Republikom Grčkom, te zajedno sa našim kolegama i državnim institucijama u Republici Grčkoj, dogovorili saradnju i pomoć za sve ljude koji nameravaju da leto ili neki drugi deo godine provedu u Grčkoj. Ovakva saradnja i rad NM Advokata i NM Advokati Regional sa institucijama u Rebublici Grčkoj je posebno značajna imajući u vidu nadolazeću turistričku sezonu gde će veliki broj građana iz Regiona boraviti određeni period u Helenskoj Republici Grčkoj. Na ovaj način se omogućava zaštita prava građana uz najviši stepen profesinalnog pravnog zastupanja advokata u Republici Grčkoj. Advokatski tim stoji na usluzi za sva prava koja građani Regiona imaju u Rebublici Grčkoj. To predstavlja veliki doprinos razvoju i saradnji, te sigurnosti građana i klijenata u ostvarivanje njihovih prava tokom trajne poslovne saradnje, puta, odmora u Republici Grčkoj.

Zbog svega navedenog nam je posebno zadovoljstvo da objavimo da će od sada naši NM Advokati i NM Advokati Regional biti u prilici da na još bolji, efikasniji, sigurniji način budu prisutni u Helenskoj Republici Grčkoj, te da budu od koristi za ostvarenje pravnih interesa svih svojih klijenata na teritoriji te zemlje. Radujemo se što su naši klijenti zbog dugotrajne i čvrste saradnje koju NM Advokati i NM Advokati Regional imaju sa Helenskom Republikom Grčkom u mogućnosti da zaštitu svih svojih prava na teritoriji Helenske Republike Grčke ostvare preko naših NM Advokata i NM Advokata Regional.

Imajući u vidu napred pomenutu turističku sezonu sigurni smo kao i svake godine da ćemo Vam i ove godine biti na usluzi vezano za sva prava koja se tiču ostvarenja imovinskih prava, naknada šteta, prava u vezi saobraćaja, turizma, hotelijerstva, prava na prenoćište, prava na refundaciju troškova, prava vezanih za naknade šteta učesnika u saobraćaju, prava vezanih za rad turističkih agencija i svih drugih prava koja se tiču dugotrajnih ili kratkotrajnih boravaka na teritoriji Helenske Republike Grčke.

I za kraj ovog teksta poželimo sreću NM Advokatima i NM Advokati Regional u njihovom daljem radu vezanom za teritoriju Helenske Republike Grčke.