Timovi naših advokata iz NM Advokati i NM Advokati Regional su u rekordno kratkom vremenskom roku uspeli da u Švajcarskoj konfedraciji i to u dva grada Cirh i Bazel preduzmu sve potrebne radnje za klijente koji su angažovali naše stručnjake iz oblasti imovinskog prava.

Posao je izvršen u skladu sa najvišim standardima, pozitivnim pravom i u skladu sa postupkom koji je predviđen zakonom u saradnji sa nadležnim organima u Švajcarskoj konfederaciji, što čini da smo time mi u NM advokatima, doprineli da naši klijenti budu veoma zadovoljni.

Radi se o poslovima za koje je potrebna izuzetna stručnost i poznavanje prava na nivou vrhunskih stručnjaka i profesionalaca iz oblasti tražene oblasti prava.

Velika je sreća da možemo sa Vama podeliti vesti koje govore o izvanrednom rezultatu u pogledu kvaliteta i brzine ostvarivanja prava naših klijenata u ovoj razvijenoj Evropskoj zemlji. Do toga je dovelo nekoliko važnih stvari. Prvo vrhunsko poznavanje prava od strane naših advokata. Drugo, velika posvećenost, istrajnost i poznavanje pravnih i poslovnih prilika, što je velika prednost naših timova advokata.

Naši NM Advokati i NM Advokati Regional su na ovaj način se preporučili svim svojim sadašnjim i budućim klijentima u pogledu poslova za koje je potrebna visoka specijalizacija u Švajcarskoj Konfederaciji.