Gotovo na nedeljnom nivou Vas NM advokati obaveštavaju o poslovima koje su preduzeli u mnogim Evropskim zemljama. Ovog puta Vam donosimo kratku priču koja se tiče važnog poslovnog sastanka koji smo na naše veliko zadovoljstvo imali u glavnom gradu Republike Hrvatske sa našim kolegama.

NM advokati su 06.03.2019. godine u Zagrebu održali zajednički sastanak sa našim dragim kolegama iz glavnog grada Zagreba na kome su izložene zajedničke ideje i planovi za dalje zajedničke poslove čime bi se omogućilo klijentima da lakše i brže ostvare svoja prava na teritorijama zemalja Regiona.

Do sastanka je došlo najpre iz razloga redovnosti u obavljanju posla, ali i usled sve veće i veće potrebe klijenata koja se ogleda u veoma velikom broju predmeta za koji su NM advokati angažovani, a tiču se prava klijenata u Regionu.

Teme sastanka su bile dalje unapređenje dosadašnje uspešne zajedničke saradnje, dalje podizanje kvaliteta obavljanja posla i podizanje brzine obavljanja poslova prilikom vođenja predmeta.

Sa strane kolega iz Republike Hrvatske prepoznata je potreba za unapređenjem dosadašnje prakse i podizanje na još viši nivo, što nam je veoma drago i što će učiniti da još više i na još bolji način upravljamo poslovima koji se tiču Regiona.

Takođe učesnici su tom prilikom istakli da postoji veliki zanačaj poštovanja pozitivnih propisa zemalja Regiona, kao i veoma veliki značaj i interes klijenata za rad na ovakvim predmetima.

Radujemo se svakom sledećem susretu sa našim kolegama u Republici Hrvatskoj i želimo im puno sreće u daljem radu.

Objavljeno za NM advokati  TV i NM advokati HR stranice dana 09.03.2019. godine.