Dolazite iz NR Kine? Mi smo prva adresa u SEE

Home/NM Regional/Dolazite iz NR Kine? Mi smo prva adresa u SEE

Dolazite iz NR Kine? Mi smo prva adresa u SEE

“NM Advokati Regional” otvorili su novo posebno odeljenje koje se bavi poslovima sa NR Kinom. Potrebe koje stvara tržište i odnos naših klijenata su dovele do stvaranja novog odeljenja u okviru “NM Advokati Regional”. Može se reći da su “NM Advokati Regional” prva adresa za sve kompanije i fizička lica koja sarađuju sa Regionom jugoistočne Evrope i Evrope uopšte.

Veliko nam je zadovoljstvo da smo druga tačka posle Aerodroma, koju naši klijenti posećuju i gde bivaju prijateljski dočekani u našim Kancelarijama i odakle im se omogućava da po najvišim Svetskim standardima poslovanja i u skladu sa zakonom ostvaruju svoja prava koja su brojna na teritorijama SEE i Evrope uopšte.

Call Now Button