U proteklih nekoliko dana NM advokati su sa uspehom završili više  raznovrsnih pravnih poslova za naše klijente u Republici Grčkoj. Jedan deo poslova smo uradili samostalno dok je preostali deo urađen u saradnji sa kolegama iz Grčke sa kojima naša kancelarija ima stalnu saradnju. S obzirom na tradicionalnu povezanost i veliki obim saranje između Republike Srbije i Republike Grčke veoma je značajno istaknuti veliki značaj saradnje koju NM advokati Beograd ostvaruju u Republici Grčkoj sa državnim organima, privatnim licima.

Na ovaj način se omogućava našim klijentima da ostvare sva prava koja im pripadaju na teritoriji obe zemlje.

Prostorna udaljenost između dve zemlje Republike Srbije i Republike Grčke, različitost pravnih sistema dve države podižu složenost i traže od NM advokata da zastupanja u predmetima sa Republikom Grčkom izvršavaju na najvišem profesionalnom nivou, služeći se najmodernijim modelima komunikacije i provere uporedno pravnih sistema dve države. U tom smislu NM advokati Beograd su najpouzdaniji poslovni partner za saradnju između dveju država, između preduzeća (pravnih lica) i fizičkih lica u Republici Srbiji i Republici Grčkoj.

Viskok nivo pravnog znanja omogućava nam da sa uspehom rešavamo pravna pitanja sa prostora primene zakona Republike Grčke i Republike Srbije što nas imajući u vidu obim i količinu posla koju obavljamo sa inostranstvom zastupajući veoma veliki broj naših klijenata čini najprepoznatljivijim pravnim partnerom za sve poslove koje imate sa Republikom Grčkom,