OSNIVANJE, PROMENA I BRISANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Home/Uncategorized @sr/OSNIVANJE, PROMENA I BRISANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

OSNIVANJE, PROMENA I BRISANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Od sada advokatska kancelarija ,,NM advokati” pruža usluge osnivanja, promene i brisanja privrednih društava. Usluge osnivanja podrazumevaju izradu osnivačkog akta, pripremu svih akata potrebnih za registraciju, podnošenje registracione prijave, zastupanje klijenta u postupku registracije, preuzimanje rešenja o registraciji (uz punomoćje ovlašćenog lica) i predaju istog klijentu, kao i pomoć prilikom otvaranja računa u banci i izrade pečata.

Call Now Button