Na obostrano zadovoljstvo uspešno je ostvarena zajednička saradnja sa advokatskom kancelarijom Marjan Feguš iz Slovenije. Od sada advokatska kancelarija NM Advokati je u prilici da omogući svim našim klijentima uspešno zastupanje pred sudovima u Sloveniji.