U skladu sa tendencijom stalnog napredovanja i usavršavanja, naša advokatska kancelarija postala je član britansko-srpske privredne komore, čime je dobila niz pogodnosti, a pre svega mogućnost da dalje napreduje na međunarodnom poslovnom planu. U tom smislu, britansko-srpska privredna komora nam u znatnoj meri omogućava saradnju, kako sa već postojećim, tako i sa svim budućim partnerima na teritoriji Velike Britanije iz različitih oblasti privrednog života. Pomoć se ogleda u lakšoj organizaciji i pristupu resursima koji su neophodni za saradnju privrednih društava i fizičkih lica koja imaju sedište ili prebivalište na teritoriji Srbije ili na teritoriji Velike Britanije. Na taj način, sve korisne informacije vezane za prodaju, međusobnu saradnju, izvoz, usluge i proizvodnju postaju nam lakše dostupne.