U saradnji sa advokatima iz Ruske Federacije omogućavamo zastupanje i zaštitu prava naših klijenata u svim vrstama sporova pred sudovima i državnim organima u Rusiji. Ukoliko imate problem iz bilo koje oblasti prava, a vezan je za teritoriju Ruske Federacije, naša advokatska kancelarija sa velikim iskustvom tog tipa, omogući će vam rešavanje istog u najkraćem roku.