Izdvojeno iz radnih izveštaja za proteklu nedelju..

“..u tom međuroku je veoma važno držati se najznačajnih vrednosti koje je naša advokatska firma NM advokati još radnije postavila kao najznačajnije. Danas kada NM advokati predstavljaju vodeću i najveća-u advokatsku kancelariju u Republici Srbiji,  Republici Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, Republici Sloveniji, upravo vodilje poslovanja kao što su vrednosti drže jednu firmu i poslove tamo gde treba da budu. NM advokati su kada su uvodili vrednosti u svoju kompaniju bili pitani, sa strane drugih da li to možda rade zato jer su: “najčuvenija advokatska kancelarija” (“čuvena advokatska kancelarija”) ili zato što u NM advokati-ma Beograd rade najbolji advokat -i i druge slične stvari?

Ipak, ispostavilo se da je davanje prednosti uređenom sistemu, sa jasno naznačenim ciljevima i vrednostima velika prednost u poslovanju, posebno u vremenima velikih promena, a tome u prilog idu i izjave klijenata NM advokata, danas, da su NM advokati: “važna advokatska kancelarija”, “važna advokatska kancelarija za srpsko pravosuđe”, “bitna advokatska kancelarija za Balkan”, da su NM advokati: “sa građanima Srbije”, “sa građanima Hrvatske”, “sa građanima Bosne i Hercegovine” ( “sa građanima Slovenije”) u ovim izazovnim vremenima, što je zaista motiv.

Čuveni advokat (najznačajniji advokat i čuveni advokati), kao i slične izjave klijenata predstavljaju veliku obavezu za dalji razvoj poslovnog sistema rada, baziranog na najbolje postavljenim vrednostima i postulatima poslovanja u zemljama pre svega jugoistočne Evrope i Evrope uopšte.

 

Za NM advokate služba za odnose sa javnošću. April 2020. godine.