Advokatska kancelarija, zastupanje Kraljevina Španija

Home/Uncategorized @sr/Advokatska kancelarija, zastupanje Kraljevina Španija

Advokatska kancelarija, zastupanje Kraljevina Španija

Tokom avgusta meseca 2019. godine advokatska kancelarija je preuzela zastupanje klijenata koji svoje prebivalište i poslovno sedište imaju na teritoriji Kraljevine Španije.

Avgust mesec kao mesec koji obeležavaju velike migracije ljudi najčešće iz razloga korišćenja godišnjih odmora, za lica i kompanije predstavlja mesec kada se već uveliko vrše poslovne i dokumentacione pripreme za zimski deo godine.

Advokatska kancelarija je započela zastupanje pravnih i fizičkih lica u cilju njihovog poslovnog usklađivanja sa propisma u SR Nemačkoj, pa se na taj način radi o postupanjima sa dvostrukim elementom inostranosti, gde se lica koja se zastupaju nalaze na teritoriji zemalja EU, a sam cilj posla je vezan za teritoriju SR Nemačke.

Advokatska kancelarija usluge na teritoriji Kraljevine Španije je preuzela u skladu sa najvišim standardima poslovanja i u saradnji kako sa nadležnim vlastima na teritoriji Kraljevine Španije, tako i u skladu i poslovnom dogovoru sa klijentom koji svoje sedište ima ne teritoriji Kraljevine Španije.

Na ovaj način NM Advokati kao advokatska kancelarija sa najvećim i svetski najpriznatijim iskustvom u obavljanju međunarodnih poslova nastavlja saradnju koju je započela sa klijentima u Kraljevini Španiji.

NM Advokati i NM Advokatsi Regional su advokatska kancelarija koja je u širim svetskim okvirima danas prepoznata kao pouzdan partner najvećim i najboljim kompanijama i licima, pa u tom smislu naši advokati stoje Vam na usluzi za poslove koji su pred Vama.

Call Now Button