NM Advokati Regional postigli sporazum sa Austrijskim kolegama

Home/Uncategorized @sr/NM Advokati Regional postigli sporazum sa Austrijskim kolegama

NM Advokati Regional postigli sporazum sa Austrijskim kolegama

U glavnom gradu Austrije, Beču, NM Advokati Regional su postigli sporzaum u ime stranaka koji se tiče radno pravnih odnosa i zapošljavanja lica koja dolaze sa teritorija nekadašnje SFRJ, tj. područja jugoistočne Evrope.

Tom prilikom su NM Advokati Regional zajedno sa našim Austrijskim kolegama izvršili sve zakonske obaveze u ime i za račun klijenata koji se tiču navedenih poslova, a koje su direktno povezana sa radno-pravnim statusom klijenata.

Takođe u narednom periodu NM Advokati (Advokat Beč – Advokat Austrija) će po postignutom dogovoru ova lica dalje u skladu sa pozitivnim pravom prijaviti kod nadležnih institucija za regulisanje daljeg ličnog statusa.

Poslovna praksa (poslovna jedinica) koja je počela sa radom krajem protekle godine NM Advokati Regional zajedno sa Austrijskim kolegama čine još jednim uspešnim projektom koji će nam omogućiti da i dalje našim klijentima pružimo još više mogućnosti vezano za prava koja ostvaruju na teritoriji Republike Austije.

Call Now Button