Zaposleni iz advokatske kancelarije su boravili dva dana na službenom putovanju u gradu Splitu u Republici Hrvatskoj, kako bi svojim klijentima omogućili da direkno i neposredno ostvare svoja prava. Zajedno sa nadležnima u Republici Hrvatskoj omogućili smo našim klijentima da ostvare zaštitu svoje imovine i da izvrše naplatu svojih potraživanja na području Splitsko-Dalmatinske županije. Ova vest govori u prilog činjenici da je sve veći broj klijenata koji nas ili prvi put ili već u dužem vremenskom kontinuitetu angažuje zbog pitanja regulisanja pravnih odnosa u Republici Hrvatskoj. Pre svega u pogledu nekretnina, kuća, stanova, ostavinskih postupaka, nasleđivanja, zaključivanja kupoprodajnih ugovora, zaključenja ugovora iz oblasti privrede (gospodarskih ugovora), izvršnih postupaka, ugovora o poslovno-ekonomskoj saradnji, ugovora o zastupanju pravnih lica, ugovora o kupoprodaji (kupnji) robe i mnogih drugih elemenata pravne-ekonomske saradnje. Takođe veliki je broj klijenata koji zahtevaju i pravnu pomoć u oblasti porodičnog (obiteljskog) prava i zastupanja u toku poslovnog pregovaranja između preduzeća (tvrtki) iz dve ili više zemalja (primer: između firmi registrovanih u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji).

Usled velikog i sve većeg obima privredne saradnje između država u Regionu prisutni smo i radimo na području zastupanja klijenata u oblasti kupovine, promene vlasništva ili konsolidovanja vlasništva i kapitala u okviru preduzeća (privrednih društava, tvrtki) u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj, Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori, Republici Makedoniji i u drugim državama, pre svega Evrope.

U pogledu prenosa udela, vlasništva ili promene u strukturi vlasništva, kao i prilikom realizacije poslovnih ugovora iz oblasti trgovine u kojima NM advokati Regional učestvuju prisutni smo i naši zaposleni obavljaju poslove iz oblasti poreskog prava i poreskog savetovanja.

Takođe prilikom obraćanja i zahteva koje rešavamo kroz predmete često radimo na rešavanju pravnih pitanja i poslova kupovine zemljišta, projektnog finasiranja izgradnje poslovnih objekata, kao i objekata za privatno stanovanje na teritorijama svih država u Regionu jugoistočne Evrope (SEE).

Tako su u toku trenutno radovi na dve možda i ponajveće investicije iz oblasti investicionog ulaganja u nekretnine na teritorijama zemalja koje smo pomenuli a u kojima NM advokati Regional obavljaju kompletno pravno poslovanje vezano za te poslove.

Od počeka 2018. godine smo osnovali i veliki broj preduzeća (tvrtki, podjetja) čija je vlasnička struktura iz više država i koja svoja sedišta imaju na teritorijama nekoliko država čime su NM advokati dokazali da je stalno prisustvo i stalno osluškivanje potreba klijenata ono što nam omogućava da svojim klijentima omogućimo ostvarivanje njihovih najboljih pravnih interesa.