Međunarodna praksa

Međunarodna praksa u okviru delatnosti koju vršimo se u najvećoj meri obavlja u delu NM advokati Regional. Sva delatnost obavljanja međunarodne advokatske prakse u kancelariji nastala je iz posebnog odeljenja advokatske kancelarije NM advokati.

Međunarodna praksa obuhvata pravno zastupanje i savetovanje pravnih lica i fizičkih lica u inostranstvu, kao i zastupanje i savetovanje stranih pravnih i fizičkih lica u Republici Srbiji.

Pod pravnim zastupanjem i savetovanjem u inostranstvu podrazumevamo upravo sve obalasti rada kojima se bave NM advokati u Republici Srbiji ali ovoga puta u inostranstvu. Ne samo da NM advokati obavljaju svoje poslove u Republici Srbiji već najveći broj tih poslova takođe vrše i u inostranstvu što nas prema mišljenju naših klijenta svrstava u red vodećih advokatskih kancelarija u Evropi.

Međunarodna praksa pokriva generalno naše delatnosti: parnicu, finansije, bankarsko poslovanje, pravo konkurencije, korporativno pravo, pravo intelektualne svojine, pravo zaštite podataka, poresko pravo, radno pravo, prava iz oblasti intelktualne svojine. Ali isto tako i polja posebne specijalizacije u okviru kancelarije za koja su klijenti posebno zainteresovani s obzirom na značaj koji ostvarivanje prava u inostranstvu ima za naše klijente.

U stanju smo da omogućimo našim klijentima punu pravnu podršku u inostranstvu, pri čemu se to odnosi kako na multinacionalne kompanije, domaća pravna lica, kao i strana i domaća fizička lica. Poseban značaj dajemo praksi i znanju koje posedujemo u pogledu složenih pravnih pitanja koja se tiču nadležnosti više pravnih sistema.

U okviru svoje prakse nudimo klijentima praćenje njihovih potreba u realnom vremenu, preuzimanje radnji, zastupanje i pomoć kojima ostvarujemo prava za klijente, sve sa jedinstvenim pristupom.

Do sada je međunarodna praksa dala odlične rezultate i dovela do vremenski dugotrajne saradnje sa klijentima koji su nas angažovali iz zemalja celoga Sveta. Posebno ističemo da je međunarosna praksa veoma razvijena i intenzivna sa klijentima koji dolaze iz zemalja jugoistočne Evrope: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, kao i Savezne Republike Nemačke, Švajcarske konfederacije, Republike Austrije.

Rado očekujemo da se i Vi pridružite i postanete klijenti našeg organizacionog dela koji se bavi međunarodnom praksom.