Nakon dužeg vremena pregovaranja o saradnji sa Slovačkim partnerima, preuzeli smo poslove vezane za ostvarivanja prava zaposlenih i kompanija u Republici Slovačkoj.

Na advokatskom timu NM Advokati jeste da u narednom periodu u skladu sa pozitivnim pravom omogućimo brži i lakši način ostvarivanja prava zaposlenih, kao i kompanija na teritoriji Republike Slovačke. Time ćemo sa našim partnerima omogućiti dalji i lakši način ostvarivanja saradnje u ovim oblastima u Republici Slovačkoj.

U tom smislu drago nam je da smo u Bratislavi, kao glavnom gradu Republike Slovačke došli do svih potrebnih i pravno relevantnih rezulatata koje nam omogućavaju ostvarenje ciljeva.

Recenzija: Advokat Bratislava, Advokat Slovačka, Advokat Republika Slovačka, Advokat Radno pravo, Advokat Kompanijsko pravo.