Za samo deset (10) dana uspeli smo da organizujemo i pristupimo kod nadležnih organa u Republici Austriji preduzimanju svih radnji koje se tiču ostvarivanja prava iz oblasti porodičnih odnosa.

I ovoga puta smo zajedno sa našim klijentima bili u prilici da pristupimo preduzimanju radnji od izuzetnog značaja za ostvarivanja prava na teritoriji Republike Austrije pri čemu smo boravili u Republici Austriji i omogućili da se klijent direktno preko naše kancelarije NM advokati Regional upozna sa svojim pravima i da počne njima da se koristi kako bi ostvario svoje poslovne cijeve zbog kojih smo preduzeli radnje za njega.

Izuzetno visok nivo stručnog znanja koje poseduju zaposleni u okviru naših odeljenja omogućio je našem klijentu da se u najbržem mogućem vremenskom periodu, direktno na zakonom predviđen način počne korisiti svojim pravima kako na teritoriji Republike Austrije tako i na teritoriji drugih zemalja.

Ponovo ističemo sjajnu saradnju koju imamo sa nadležnim organima i organizacijama na teritoriji Republike Asutrije, te bogato iskustvo prilikom vođenja poslova na teritorijama zemalja gde NM advokati Regional obavljaju svoju delatnost.

I ovoga puta smatramo da klijent treba da ostavri prava na način koji je najbolji za njega i u zakonski najbržem roku.