I ovoga puta NM advokati su u centru dоgađanja.

Tako smo protekle nedelje bili na najvžnijem međunarodnom događaju održanom u Beogradu na kom se govorilo o održivom oporavku Balkana i ulozi Republike Srbije, Republike Bugarske, Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Grčke, kao i svih drugih zemalja regiona u istom procesu. Navedeni Samit organizovan je od strane jednog od najprestižnijih svetskih magazina THE ECONOMIST koji je ovaj Samit organizovao na najvišem nivou i prema navišim standardima. NM advokati koriste ovu priliku da se zahvale THE ECONOMIST-u na prilici da prisustvujemo navedenom događaju i iz prve “ruke” čujemo razmišljanja i pravce pre svega ekonomskog kretanja regiona i Republike Srbije u narednom periodu.

Na Samitu na kome su učestvovali NM advokati smo imali priliku da čujemo veoma važna izlaganja: Premijera Srbije Ane Brnabić, Ministara inostranih poslova Republike Srbije Ivica Dačić, John Andrews-a, Maximilien Lambertson-a jednog od vodećih analitičara za istočnu Evropu u okviru THE ECONOMIST grupacije koji je takođe dao važna izlaganja vezana za razvoj jugoistočne Evrope i njegovog viđenja budućih ekomskih kretanja.

Bili su prisutni i jednako važno o istoj i sličnim temama su govorili i predstavnici drugih država Balkana, međunarodnih organizacija, velikih svetskih univerziteta, velikih međunarodnih kompanija: Othon Atastasakis, Daniela Arsovska, Dominique Bolli, Marios Demetriades, Sem Fabrizi, George Koumoutsakos, Constatinos Kypreos, Ian Lesser, Alexis Minte, Michael Nelson, Lyliana Pavlova, Paolo Scaroni, Kirk Vallis i mnogi drugi.

Svi oni su istakli značaj onoga što NM advokati poseduju kao jednu od najvažnih vrednosti u svom radu, a to je potreba za daljim i bržim ulaganjima u ljude i tehnologije koje će omogućiti društvima i regionu da napreduju i ostvaruju rezulatate koji su potrebni. Veliki je značaj i e-uprave i modernizacije i digitalizacije koja se sprovodi u svim sferama života, posebno u javnom i privatnom sektoru koji će omogućiti brži i kvalitetniji protok informacija i izbegavanje pojava koje onemogućuju napredak društva poput korupcije.

Već u narednom periodu NM advokate Beograd, NM advokati Regional i NM advokati & Rechtsanwaltskanzlei Heidorn očekuje nekoliko učestvovanja na veoma važnim konferencijama i skupovima širom Sveta te uskoro možete očekivati i dalje informacije i dalja olakšavanja za funcionisanje i rad naših klijenta kako u Regionu jugoistočne Evrope, Balkana, Evope, Severne Amerike, Australije i drugde.

Vest Nemački jezik:

Dieses Mal ist die NM Anwälte im Zentrum des Geschehens. 

So letzte Woche waren wir auf najvžnijem internationale Veranstaltung in Belgrad statt, wo die Rede über eine nachhaltige Erholung auf dem Balkan und der Rolle der Republik Serbien, die Republik Bulgarien, die Republik Mazedonien, Montenegro, die Republik Griechenland, sowie alle anderen Länder in der Region in dem gleichen Prozess. Dieser Gipfel wurde von einem der renommierten Zeitschrift The Economist der Welt organisiert , dass dieser Gipfel auf höchster Ebene organisiert und nach dem höchsten Standard. NM Anwälte nutzen diese Gelegenheit , The Economist für die Gelegenheit zu danken , die Veranstaltung und die erste zu besuchen; das Denken und die Richtung in erster Linie der wirtschaftliche Entwicklung in der Region und die Republik Serbien in der Zukunft hören.

Der Gipfel von den NM Anwälte teilgenommen haben, eine Gelegenheit zu hören wichtige Präsentationen hatte: Premiere serbische Ana Brnabić, die Minister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Serbien Ivica Dacic, John Andrews, Maximilien der Lambertson einer der führenden Analysten in Osteuropa im Rahmen der Economist Gruppe, die auch wichtige Exposition im Zusammenhang mit der Entwicklung von Südosteuropa und seiner Vision des künftigen Entwicklung ekomskih gab. anwesend waren auch ebenso wichtig, auf den gleichen und ähnlichen Themen waren auch die Vertreter anderer Balkanstaaten, internationale Organisationen, die weltweit großen Universitäten, großen internationalen Unternehmen: Othon Atastasakis, Daniela Arsovska, Dominique Bolli, Marios Demetriades, Sem Fabrizi, George Koumoutsakos, Constatinos Kypreos Ian Lesser, Alexis Mint, Michael Nelson, Lylian Pavlova, Paolo Scaroni, Kirk Vallis und viele andere.

Sie alle betonten die Bedeutung von dem, was NM Anwälte besitzen als einer der wichtigsten Werte in ihrer Arbeit, und das ist die Notwendigkeit für weitere und schnellere Investitionen in Menschen und Technologien, die es Unternehmen ermöglichen wird und die Region zu gedeihen und signifikante Ergebnisse zu erzielen, die benötigt werden. Die große Bedeutung der E-Governance und Modernisierung und Digitalisierung, die in allen Lebensbereichen umgesetzt wird, insbesondere in den öffentlichen und privaten Sektor schneller liefern und eine bessere Informationsfluss und die Phänomene vermeiden, die den Fortschritt der Gesellschaft wie Korruption zu verhindern.

Bereits in der nächsten Zeit, NM Belgrad Rechtsanwälte, Anwälte NM NM Regional und Rechtsanwälte & # 38; Rechtsanwaltskanzlei Heidorn erwartet einige sehr wichtige Konferenzen teilzunehmen und Treffen auf der ganzen Welt, und bald können Sie mehr Informationen erwarten und weiter die Funktionsweise und Bedienung unserer Kunden erleichtern sowohl in der Region Südosteuropa, dem Balkan, in der ESVP, Nordamerika, Australien und anderen Ländern.