Povodom nastavljanja duge i uspešne saradnje sa kolegama i poslovnim partnerima iz Rusije, advokatska kancelarija NM Advokati organizovala je radni doručak sa temom zastupanja zaposlenih na teritoriji Ruske Federacije. Tom prilikom zajednički je zaključeno da će se usled potrebe naših radnika, kao i radnika koji su strani državljani, intenzivirati saradnja između naše kancelarije i kolega iz Rusije na polju zastupanja pred sudovima i državnim organima na teritoriji Ruske Federacije.