Otvaranje humanitarne revije za pomoć majkama žrtvama nasilja

Home/Dogadjaji/Otvaranje humanitarne revije za pomoć majkama žrtvama nasilja

Otvaranje humanitarne revije za pomoć majkama žrtvama nasilja

Advokat Nemanja Milošević iz advokatske kancelarije ,,NM advokati’’ je na poziv poslovih saradnika održao izlaganje vezano za učestalost nasilja nad majkama u sudskim i drugim postupcima i tom prilikom istakao je značaj borbe protiv svakog oblika nasilja i ponašanja koje vodi nasilju.

,,NM advokati’’ u svom portfolio-u ima veći broj predmeta u kojima zastupa lica koja su direktno ili indirektno povezana sa određenim oblicima nasilja i pruža profesionalnu pomoć na visokom nivou svim licima koja se nađu u sudskim postupcima na navedenu temu ili koja izvrše prijavljivanje nasilja.

NM advokati se duboko zahvaljuju organizatoru događaja na vremenu koje smo zajedno posvetili osvešćivanju borbe protiv nasilja i izražavamo svoju duboku spremnost da i dalje nastavimo sa aktivnostima prenošenja znanja i iskustava iz ove oblasti.

Call Now Button