Advokat Nemanja Milošević iz advokatske kancelarije ,,NM advokati’’ je na poziv poslovih saradnika održao izlaganje vezano za učestalost nasilja nad majkama u sudskim i drugim postupcima i tom prilikom istakao je značaj borbe protiv svakog oblika nasilja i ponašanja koje vodi nasilju.

,,NM advokati’’ u svom portfolio-u ima veći broj predmeta u kojima zastupa lica koja su direktno ili indirektno povezana sa određenim oblicima nasilja i pruža profesionalnu pomoć na visokom nivou svim licima koja se nađu u sudskim postupcima na navedenu temu ili koja izvrše prijavljivanje nasilja.

NM advokati se duboko zahvaljuju organizatoru događaja na vremenu koje smo zajedno posvetili osvešćivanju borbe protiv nasilja i izražavamo svoju duboku spremnost da i dalje nastavimo sa aktivnostima prenošenja znanja i iskustava iz ove oblasti.