NAJBOLJI ADVOKATI.

Danas je advokatska kancelarija NM advokati i regionalna advokatska kancelarija NM advokati Regional nagradila svoje najbolje.

Kao vodeća advokatska kancelarija NM

ADVOKAT TURSKA.

NM advokati predstavljaju najveću i najznačajniju advokatsku kancelariju kada je u pitanju privredna saradnja sa Turskom. Advokati koji rade sa

NM ADVOKATI, ADVOKATI U GRČKOJ.

Advokatska kancelarija NM Advokati preuzela je u Helenskoj Republici Grčkoj više poslova koji se odnose na zaštitu nepokretne imovine. Predmet delovanja bila je zaštita interesa klijenta pred nadležnim sudom u sudskom postupku.

UKNJIŽBA STANOVA U HRVATSKOJ

Republika Hrvatska je samo jedna od zemalja gde NM Advokati preduzimaju pravne radnje. Ovog puta smo uradili više uknjižbi u