NM ADVOKATI, ADVOKATI U GRČKOJ.

Advokatska kancelarija NM Advokati preuzela je u Helenskoj Republici Grčkoj više poslova koji se odnose na zaštitu nepokretne imovine. Predmet delovanja bila je zaštita interesa klijenta pred nadležnim sudom u sudskom postupku.

UKNJIŽBA STANOVA U HRVATSKOJ

Republika Hrvatska je samo jedna od zemalja gde NM Advokati preduzimaju pravne radnje. Ovog puta smo uradili više uknjižbi u

Advokat Pariz. Advokat Francuska.

Dospeli smo na sam vrh najvećih zajedničkih dogovora u Republici Francuskoj, kojim je omogućena prodaja nekretnina na teritoriji Republike Francuske

Call Now Button