Slavimo najbolje među nama.

Danas je advokatska kancelarija NM advokati i regionalna advokatska kancelarija NM advokati Regional nagradila svoje najbolje članove.

Velika nam je čast

USPEŠNO OKONČAN PARNIČNI POSTUPAK U GRČKOJ

Advokatska kancelarija NM Advokati preuzela je u Helenskoj Republici Grčkoj više poslova koji se odnose na zaštitu nepokretne imovine. Predmet delovanja bila je zaštita interesa klijenta pred nadležnim sudom u sudskom postupku.

UKNJIŽBA STANOVA U HRVATSKOJ

Republika Hrvatska je samo jedna od zemalja gde NM Advokati preduzimaju pravne radnje. Ovog puta smo uradili više uknjižbi u

Call Now Button