Malta. Advokat Malta.

Zajedno sa Malteškim partnerima pokrenuli smo učešće u Blockchain kompanijama, koje svoje sedište imaju na Mediteranskom ostrvu Malta. Ovom prilikom poslovi koje smo sklopili u ime naših klijenata prelaze maksimalne

Švedska. Advokat Švedska.

Ostvarite svoja prava u Kraljevini Švedskoj.

I ovoga puta smo uspeli da u Kraljevini Švedskoj zajedno sa našim klijentima obezbedimo ostvarivanje prava koja klijenti imaju na teritoriji ove severnoevropske države.

Sve je

Mart u Zagrebu.

Gotovo na nedeljnom nivou Vas NM advokati obaveštavaju o poslovima koje su preduzeli u mnogim Evropskim zemljama. OVoga puta Vam donosimo kratku priču koja se tiče važnog poslovnog sastanka koji

Dolazite iz NR Kine? Mi smo prva adresa u SEE.

“NM Advokati Regional” otvorili su novo posebno odeljenje koje se bavi poslovima sa NR Kinom. Potrebe koje stvara tržište i odnos naših klijenata su dovele do stvaranja novog odeljenja u

Po meri naših klijenata. Republika Austrija.

Za samo deset (10) dana uspeli smo da organizujemo i pristupimo kod nadležnih organa u Republici Austriji preduzimanju svih radnji koje se tiču ostvarivanja prava iz oblasti porodičnih odnosa.

I ovoga

Call Now Button