Law office Zagreb.

Law office Zagreb made a great success in making a huge progress in mutual cooperation between Serbian and Croatian companies

Saradnja sa Slovačkim partnerima

Nakon dužeg vremena pregovaranja o saradnji sa Slovačkim partnerima, preuzeli smo poslove vezane za ostvarivanja prava zaposlenih i kompanija u

Call Now Button