Pisarnica predstavlja poslovno-tehnički deo NM Advokati-a i tehnički posmatrano predstavlja prvo mesto susreta između NM advokati-a i klijenata, po zaključenom dogovoru o saradnji. U pisarnici se predmeti fizički preuzimaju i počinje rad na predmetu.

Uz Desk, odeljenje ljudskih resursa, kontakt forme, pisarnica predstavlja mesto gde se omogućava praćenje svakog pojedinačnog predmeta od početka do kraja procesa rada.

U skladu sa naprednim i najvišim Svetskim standardima vođenja predmeta, tu se predmeti tehnički obrađuju, zavode po brojevima, razvrstavaju prema pravnoj materiji u koju spadaju, upisuju u elektornoski sistem, izdavaju u rad, vrši se njihov pregled.

Prema Politici, procedurama, pravilima rada kod NM advokati-a Pisarnica predstavlja savremeni sistem kroz koji svaki predmet prolazi i putem koga se omogućuje stalno praćenje predmeta pod nadzorom stručnjaka za oblast prava u koju predmet spada.

 

 

Call Now Button