a

VIŠE O NAMA:

  • Najbolje rangirana advokatska kancelarija u 2020. godini. 

  • NM Advokati su rangirani od strane klijenata kao vodeća advokatska firma u 2020. godini na teritoriji jugoistočne Evrope.

NM advokati su najznačajnija advokatska kancelarija i vodeća visokospecijalizovana advokatska kancelarija, koja i u Srbiji obavlja svoje poslovanje. Tržište u Srbiji doživljavamo kao značajno posebno iz razloga geografsko-političkog položaja Srbije, kao velike i zaista duge tradicije rada privrede i obrazovanja. To su najznačajniji faktori, koji nas uz veliki ljudski, ekonomski i potencijal privrednog rasta motivišu.

Na teritorijama zemlja Evrope pokrivamo najveći broj industija poslovanja i grana poslovanja, sa ogromnim brojem advokatskih resursa koji našim klijentima obezbeđuje potpunu pravnu ponudu i pomoć od strane najistaknutijih pravnika današnjice (najznačajniji pravnici).

Na tržištu pružamo pravne usluge na najvišem profesionalnom nivou i sa prepoznatim kvalitetom rada od strane najrelevantnijih činioca.

Zastupamo izuzetno veliki broj značajnih klijenata pravnih i fizičkih lica iz svih delova Evrope i Sveta. Naši klijenti su multinacionalne firme koje zapošljavaju veliki broj zaposlenih, domaće i strane.

Institucije, ustanove, strana i domaća fizička lica. Usluge koje pružamo su visokospecijalizovane.

Advokati koji obavljaju rad u kancelariji su najpriznatiji u svojim oblastima rada na teritoriji jugoistočne Evrope i Evrope uopšte. Sam odabir advokata koji obavljaju advokatsku praksu ili su u kooperaciji sa NM advokatima se vrši prema najvišim profesionalnim standardima koje rade za to specijalizovane kuće.

Kratak opis sistema upravljanja kancelarijama na prostoru koji pokriva područja od više stotina miliona stanovnika, sa ogromnim brojem zaposlnim u najkraćem bi se izrekao kao jedinstven sistem rukovođenja svim delovima celine tako da se odluke donose efikasno i u kratkom vremenskom roku u najboljem interesu klijenta. Sam proces rada je organizovan po industrijama i granama u okviru sektora i odeljenja, u najvećoj mogućoj meri automatizovan i  kompiuterizovan, pa to klijentima omogućava najbolju moguću uslugu.

“Prednost koju posedujemo je visoka specijalizacija rada u odeljenjima i opredeljnosti advokata za rad u tačno određenim oblastima prava”.

Kultura poslovanja.

Kulturi i etici radnih odnosa sa klijentima i licima sa kojima sarađujemo, poklanjamo izuzetnu pažnju.

U svom radu koristimo najbolja znanja, najnovije tehnologije, alate koja nam omogućuju da se ostvare vremenski najbrži i kvalitetno najpovoljniji rezultati.

Kancelarija je u svom radu zasnovana na inovativnosti, konstruktivnosti i praktičnom pristupu radu.

Otvoreni smo prema Svetu i imamo usvojene vrednosti poslovanja.

USVOJENE KORPORATIVNE VREDNOSTI NM ADVOKATA:

1. Iznad očekivanja (Beyond expectations) – Uspeh nije finalan. Za nas, on je tek početak.

(Success is not final. For us, it is just a beginning).

2. Korak ispred (Next-step thinking) – Svaki korak napred zahteva hrabrost. Mi se ne
plašimo promena.

(Every step forward demands courage. We are not afraid to change).

3. Poštovanje (Respect) – U advokatskoj kancelariji NM Advokati Beograd svi zaposleni
se ponašaju dostojanstveno i uz dužno međusobno poštovanje.

(Employees at our office are behaving with dignity and with mutually respect).

4. Znanje je moć (Power of konwledge) – Znanje nije moć. Primenjeno znanje jeste.
(Knowledge is not power. Applied knowledge is).

5. Kontinuitet (Continuity) – Težimo konstantnom usavršavanju, a ne perfektnim
rezultatima.

(„We strive for continuous improvement instead of perfection“).

Advokat Nemanja Milošević. 

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal.

Moblini tel: 00 381 63 247 244.

E-mail: nemanja.milosevic@nmadvokati.com

Partner osnivač NM Advokata ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) i generalni rukovodilac svih odeljenja sa ogromnim iskustvom u vođenju pravnih poslova za međunarodne kompanije, velika inostrana preduzeća, domaće kompanije, domaća velika, srednja i mala preduzeća. Sa bogatim iskustvom u oblastima kao što su energetika, infrastruktura, transakcije. Mnogi ga smatraju osnivačem “spoja moderne advokature i tehnolgije” u 21. veku. 

Klijenti za njega kažu: “posvećen detaljima sa ciljem da reši sva pravna pitanja koja radi i velikim osećajem za posao koji radi”.  Radi posvećeno i efikasno kako bi obezbedio najbolji rezultat. On podstiče pregovore, otvoren pristup, dogovor i maksimalnu zaštitu klijenta.

Edukacija:

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ( 2007. godine ).

Međunarodni smer.

Nagrada advokatu za 2019. godinu.

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Član nekoliko prestižnih međunarodnih udruženja.

Povezano:

Zastupanje u parnicama, zastupanje pred sudovima i drugim javnim organima u Republici Srbiji, sa velikim brojem sati rada u inostranstvu.

Advokat Dajana Dakić.

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal 03.

Moblini tel: 00 381 66 9411 198.

E-mail: dajana.dakic@nmadvokati.com

Advokat, rukovodilac nemačkog odeljenja, Deutsche praxis, (German desk ) u okviru NM Advokati  ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) sa ogromnim iskustvom u vođenju poslovnih, pravnih predmeta na međunarodnom i domaćem nivou. Ona je stariji član našeg tima i poseduje veliko znanje u oblastima M&A, savetovanja klijenata na svim tipovima transakcija, koje uključuju i joint ventures ili preuzimanja pravnih lica, poslove restrukturiranja. Fokus održava i na pravnoj regulativi u automobilskoj industriji, pravu u oblasti vazdušnog saobraćaja, informacionim tehnologijama ( advokat informacione tehnologije ). Takođe redovno vrši sva advokatska poslovanja iz oblasti korporativnog prava, prava korporativnog upravljanja, ugovornog prava ( advokat za ugovore, advokat za sastavljanje ugovora ), postupaka izvršenja.

Dajana poseduje iskustvo u savetovanju klijenta u start-up projektima, start-up investicijama ( start-up advokat, advokat za start-up ) i svakako predstavlja ključnu tačku kontakta za klijente koji zahtevaju pravne savete na nemačkom jeziku ( advokat Nemačka, advokat na nemačkom ). 

Klijenti za nju kažu: “veoma odgovorna, odlične komunikacijske sposobnosti, odlično znanje pisanog i govornog nemačkog i engleskog jezika, velika posvećenost detaljima”.

Edukacija:

Završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ( 2015. godine ).

Poslovno-pravni modul.

Kao stipendista završila “BAYHOST” program, intenzivnog kursa nemačkog jezika, na univerzitetu u Pasauu, pokrajina Bavarska, Savezna Republika Nemačka.

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Povezano:

Zastupanje u Republici Srbiji, sa velikim brojem sati rada u inostranstvu.

Advokat Luka Obradović.

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal 00.

Moblini tel: 00 381 60 555 72 04.

E-mail: luka.obradovic@nmadvokati.com

Advokat saradnik u okviru NM Advokati  ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business) sa ogromnim iskustvom u vođenju poslovnih, pravnih predmeta na međunarodnom i domaćem nivou. Ona je stariji član našeg tima i poseduje veliko znanje u oblastima korporativnog prava, parničnog postupka, ličnih stanja, savetovanja, osnivanja, razvoja start up-ova, zaštite autorskih prava. Fokus održava i na pravnoj regulativi u automobilskoj industriji, modne i tekstilne industrije. Takođe redovno vrši sva advokatska poslovanja iz oblasti ugovornog prava, postupaka izvršenja.

Klijenti za njega kažu: “sa veoma dobrom komunikaciom, stabilnošću i vizijom u poslovanju, samosvestan, odlično znanje pisanog i govornog engleskog jezika”.

Edukacija:

Završio Pravni fakultet Univerziteta u  “Union” u Beogradu, ( 2009. godine ).

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Povezano:

Zastupanje u Republici Srbiji.

Advokatski pripravnik Stevan Rašić.

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal 01.

Moblini tel: .

E-mail: stevan.rasic@nmadvokati.com

Advokatski pripravnik u okviru NM Advokati  ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) sa  iskustvom u vođenju pravnih predmeta na međunarodnom i domaćem nivou. On je mlađi član našeg tima i poseduje veliko znanje u oblastima nepokretnosti, izvršnog postupka, upravno-pravnih, krivičnih stvari, prekršaja. Takođe redovno vrši sva pripravnička poslovanja iz oblasti  parničnog postupka, vanparničnog postupka.

Stevan poseduje iskustvo u savetovanju klijenta u takođe drugim oblastima prava, kao i što se bavi izradom stručnih radova i svakako predstavlja ključnu tačku kontakta za klijente koji zahtevaju pravne savete iz dela eksperize koju obavlja.

Klijenti za njega kažu: “veoma, veoma odgovoran, pouzdan i vredan, sa odlikama preciznosti i okrenutosti ka rezultatu”.

Edukacija:

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, ( 2018. godine ).

Član: 

Beogradske advokatske komore.