a

O NAMA

NM advokati je vodeća visokospecijalizovana Evropska advokatska kancelarija. Na tržištu zastupamo svoje klijente već drugu deceniju. Pružamo pravne usluge na najvišem profesionalnom nivou i sa prepoznatim kvalitetom rada od strane najrelevantnijih činioca.

Zastupamo izuzetno veliki broj značajnih klijenata pravnih i fizičkih lica iz svih delova Evrope i Sveta. Naši klijenti su multinacionalne firme koje zapošljavaju veliki broj zaposlenih, domaće i strane institucije, ustanove, strana i domaća fizička lica.
Usluge koje pružamo su jasno definisane i visokospecijalizovane.

Advokati koji obavljaju rad u kancelariji su najpriznatiji profesionalci u svojim oblastima rada na teritoriji jugoistočne Evrope i Evrope uopšte. Sam odabir advokata koji obavljaju advokatsku praksu ili su u kooperaciji sa NM advokatima se vrši prema najvišim profesionalnim standardima.

NM advokati-e čine: NM advokati Beograd, Srbija i NM advokati Regional, koji obavljaju delatnost u zavisnosti od toga da li se posao za koji ste nas angažovali odvija isključivo u Srbiji ili u inostranstvu. Sa napred navedenim u vezi NM advokati Regional predstavljaju jedinstvenu najviše specijalizovanu grupu advokata koju možete pronaći za međunarone sporove i međunarodno pravo. Esenciju advokature uopšte. Konstituisan je jedinstven sistem rukovođenja svim delovima celine NM advokata tako da se odluke donose efikasno i u kratkom vremenskom roku. Sam proces rada je organizovan u okviru sektora i odeljenja pa to klijentima omogućava najbolju moguću uslugu.

Prednost koju posedujemo je visoka specijalizacija rada u odeljenjima i opredeljnosti advokata za rad u tačno određenim oblastima prava.
Pružanje najkvalitetnijih uslova za svakog klijenta pojedinačno je naš imperativ i tome posvećujemo posebnu pažnju. Kulturi i etici radnih odnosa sa klijentima i licima sa kojima sarađujemo, takođe. U svom radu koristimo najbolja znanja, najnovije tehnologije, alate koja nam omogućuju da se ostvare vremenski najbrži i kvalitetno najpovoljniji rezultati.

Kancelarija je u svom radu zasnovana na inovativnosti, konstruktivnosti i praktičnom pristupu radu.

Otvoreni smo prema Svetu.

Nemanja Milošević

Nemanja Milošević je preduzimljivi advokat koji ima ambiciju da reši sva vaša pravna pitanja. On radi posvećeno i efikasno kako bi obezbedio najbolji rezultat za vaš pravni slučaj. On podstiče pregovore, otvoren pristup, dogovor i maksimalnu zaštitu klijenta.

Zaposlen je u advokatskoj kancelariji ,,NM Advokati’’ Beograd, a ujedno je i osnivač iste.
Oblasti interesovanja: građansko pravo, privredno pravo, korporativno pravo, poresko pravo, pravo vezano za nepokretnosti, stečaj, naplata potraživanja, zastupanje u parnicama, zastupanje pred sudovima i drugim javnim organima u Republici Srbiji, kao i u inostranstvu.
Pravosudni ispit položio je 2010. godine.
Član je Advokatske komore Beograda od 2007. godine.
Nemanja Milošević je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer međunarodni, kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji.
Rođen je 1982. godine u Sarajevu.
Poznaje engleski jezik.
Za kontaktiranje Nemanje Miloševića pošaljite e-mail na: nemanja.milosevic@nmadvokati.com ili pozovite na telefon +381 64 204 1216 .

Tanja Burlica

Tanja Burlica je advokat i zaposlena je u advokatskoj kancelariji ,,NM Advokati’’ od januara 2017. godine.
Oblasti interesovanja: građansko pravo, privredno pravo, radno pravo i pravo intelektualne svojine.
Pravosudni ispit položila je 2016. godine.
Član je Advokatske komore Beograda od oktobra 2014. godine.
Tanja Burlica je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer pravosudno-upravni.
Rođena je 1987. godine u Kruševcu.
Poznaje engleski jezik, služi se francuskim jezikom.
Za kontaktiranje Tanje Burlice pošaljite e-mail na: tanja.burlica@nmadvokati.com

Tanja Kraljević

Tanja Kraljević je advokatski pripravnik i zaposlena je u advokatskoj kancelariji ,,NM Advokati’’ od aprila 2017. godine.
Oblasti interesovanja: građansko pravo, krivično pravo, prekršajno pravo, porodično pravo, nasledno pravo i međunarodno privatno pravo.
Član je Advokatske komore Beograda od 2017. godine.
Tanja Kraljević je studirala i završila Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer opšti.
Rođena je 1993. godine u Vlasenici, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Poznaje engleski jezik, ruski jezik i nemački jezik.
Za kontaktiranje Tanje Kraljević pošaljite e-mail na: tanja.kraljevic@nmadvokati.com

Ana Petričević

Ana Petričević je rođena 27.04.1994. godine u Beogradu. Diplomirala je 22.06.2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00 kao najbolji student generacije 2013/2014. Dobitnik je stipendije Dositeja – Fond za mlade talente, stipendije grada Beograda, republičke stipendije i mnogih drugih. Nosilac je povelje Univerziteta u Beogradu za izuzetan uspeh tokom studiranja. Nagrađivana je za naučne radove od strane Univerziteta u Beogradu pod nazivom ,,Značaj dokumentarnog akreditiva i ,,Odgovornost za štetu koju pričine maloletna lica.

Pohađa master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na krivično-pravnom modulu. Za NM advokate obavlja poslove za najvažniji krug klijenata. Završila je veliki broj specijalističkih kurseva. Posvećena je, temeljna i orijantisana ka ostvarenju najboljih rezultata.

Oblasti interesovanja: krivično pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasledno pravo, ugovorno pravo.

Za kontaktiranje Ane Petričević možete poslati email na: ana.petricevic@nmadvokati.com.

Pavle Kovačević

Rođen u Ivanjici.
Završio Pravni fakultet u Beogradu.
Rukovodilac odeljenja za privredu i parnične postupke u okviru NM advokata. Posvećen. Najviše orijentisan radu sa privrednim društvima i pravnim licima, kao i parničnim postupcima u okviru odeljenja NM advokata.
Orijentisan na postizanje najboljih rezultata.

Marko Ljušić

Marko Ljušić je advokatski pripravnik koji stvara dodatnu vrednost svemu na čemu zajednički predano radimo u advokatskoj kancelariji ,,NM advokati’’. On pomaže strankama da svoje želje pretvore u stvarnost, oslanjajući se na ono što je zakon dozvolio.
Zaposlen je u advokatskoj kancelariji ,,NM Advokati’’ od marta 2016. godine.
Oblasti interesovanja: građansko pravo, krivično pravo, upravno pravo, izvršenje i naplata potraživanja.
Član je Advokatske komore Beograda od marta 2016. godine.
Marko Ljušić je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, smer pravosudno-upravni.
Rođen je 1988. godine u Istoku (Metohija), Republika Srbija.
Poznaje engleski jezik.
Za kontaktiranje Marka Ljušića pošaljite e-mail na marko.ljusic@nmadvokati.com ili pozovite na +381 66 6602602.

Dajana Dakić

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Položila Pravosudni i Advokatski ispit. U advokatskoj kancelariji NM advokati od januara 2019. godine.

Posebno zainteresovana za korporativno, međunarodno, gradjansko pravo, radno pravo i pravo intelektualne svojine.

Za kontaktiranje Dajane Dakić možete poslati e-mail na: dajana.nmadvokati@gmail.com

Call Now Button