Advokat Nemanja Milošević. 

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal.

Moblini tel: 00 381 63 247 244.

E-mail: nemanja.milosevic@nmadvokati.com

Partner osnivač NM Advokata ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) i generalni rukovodilac svih odeljenja sa ogromnim iskustvom u vođenju pravnih poslova za međunarodne kompanije, velika inostrana preduzeća, domaće kompanije, domaća velika, srednja i mala preduzeća. Sa bogatim iskustvom u oblastima kao što su energetika, infrastruktura, transakcije. Mnogi ga smatraju osnivačem “spoja moderne advokature i tehnolgije” u 21. veku. 

Klijenti za njega kažu: “posvećen detaljima sa ciljem da reši sva pravna pitanja koja radi i velikim osećajem za posao koji radi”.  Radi posvećeno i efikasno kako bi obezbedio najbolji rezultat. On podstiče pregovore, otvoren pristup, dogovor i maksimalnu zaštitu klijenta.

Edukacija:

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ( 2007. godine ).

Međunarodni smer.

Nagrada advokatu za 2019. godinu.

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Član nekoliko prestižnih međunarodnih udruženja.

Povezano:

Zastupanje u parnicama, zastupanje pred sudovima i drugim javnim organima u Republici Srbiji, sa velikim brojem sati rada u inostranstvu.

Advokat Dajana Dakić.

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal 03.

Moblini tel: 00 381 66 9411 198.

E-mail: dajana.dakic@nmadvokati.com

Advokat, rukovodilac nemačkog odeljenja, Deutsche praxis, (German desk ) u okviru NM Advokati  ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) sa ogromnim iskustvom u vođenju poslovnih, pravnih predmeta na međunarodnom i domaćem nivou. Ona je stariji član našeg tima i poseduje veliko znanje u oblastima M&A, savetovanja klijenata na svim tipovima transakcija, koje uključuju i joint ventures ili preuzimanja pravnih lica, poslove restrukturiranja. Fokus održava i na pravnoj regulativi u automobilskoj industriji, pravu u oblasti vazdušnog saobraćaja, informacionim tehnologijama ( advokat informacione tehnologije ). Takođe redovno vrši sva advokatska poslovanja iz oblasti korporativnog prava, prava korporativnog upravljanja, ugovornog prava ( advokat za ugovore, advokat za sastavljanje ugovora ), postupaka izvršenja.

Dajana poseduje iskustvo u savetovanju klijenta u start-up projektima, start-up investicijama ( start-up advokat, advokat za start-up ) i svakako predstavlja ključnu tačku kontakta za klijente koji zahtevaju pravne savete na nemačkom jeziku ( advokat Nemačka, advokat na nemačkom ). 

Klijenti za nju kažu: “veoma odgovorna, odlične komunikacijske sposobnosti, odlično znanje pisanog i govornog nemačkog i engleskog jezika, velika posvećenost detaljima”.

Edukacija:

Završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ( 2015. godine ).

Poslovno-pravni modul.

Kao stipendista završila “BAYHOST” program, intenzivnog kursa nemačkog jezika, na univerzitetu u Pasauu, pokrajina Bavarska, Savezna Republika Nemačka.

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Povezano:

Zastupanje u Republici Srbiji, sa velikim brojem sati rada u inostranstvu.

Advokatski pripravnik Stevan Rašić.

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal 01.

Moblini tel: .

E-mail: stevan.rasic@nmadvokati.com

Advokatski pripravnik u okviru NM Advokati  ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) sa  iskustvom u vođenju pravnih predmeta na međunarodnom i domaćem nivou. On je mlađi član našeg tima i poseduje veliko znanje u oblastima nepokretnosti, izvršnog postupka, upravno-pravnih, krivičnih stvari, prekršaja. Takođe redovno vrši sva pripravnička poslovanja iz oblasti  parničnog postupka, vanparničnog postupka.

Stevan poseduje iskustvo u savetovanju klijenta u takođe drugim oblastima prava, kao i što se bavi izradom stručnih radova i svakako predstavlja ključnu tačku kontakta za klijente koji zahtevaju pravne savete iz dela eksperize koju obavlja.

Klijenti za njega kažu: “veoma, veoma odgovoran, pouzdan i vredan, sa odlikama preciznosti i okrenutosti ka rezultatu”.

Edukacija:

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, ( 2018. godine ).

Član: 

Beogradske advokatske komore.