a

VIŠE O NAMA:

NM advokati je vodeća visokospecijalizovana Evropska advokatska kancelarija. Na tržištu zastupamo svoje klijente već drugu deceniju. Pružamo pravne usluge na najvišem profesionalnom nivou i sa prepoznatim kvalitetom rada od strane najrelevantnijih činioca.

Zastupamo izuzetno veliki broj značajnih klijenata pravnih i fizičkih lica iz svih delova Evrope i Sveta. Naši klijenti su multinacionalne firme koje zapošljavaju veliki broj zaposlenih, domaće i strane institucije, ustanove, strana i domaća fizička lica. Usluge koje pružamo su jasno definisane i visokospecijalizovane.

Advokati koji obavljaju rad u kancelariji su najpriznatiji u svojim oblastima rada na teritoriji jugoistočne Evrope i Evrope uopšte. Sam odabir advokata koji obavljaju advokatsku praksu ili su u kooperaciji sa NM advokatima se vrši prema najvišim profesionalnim standardima koje rade za to specijalizovane kuće.

NM advokati-e čine: NM advokati Beograd, Republika Srbija i NM advokati Regional, koji obavljaju delatnost u zavisnosti od toga da li se posao za koji ste nas angažovali odvija isključivo u Republici Srbiji ili u inostranstvu.  NM advokati Regional predstavljaju vodeću – vodeća advokatska kancelarija, koju možete pronaći za međunarodne sporove i međunarodno pravo.

Konstituisan je jedinstven sistem rukovođenja svim delovima celine NM advokata tako da se odluke donose efikasno i u kratkom vremenskom roku u najboljem interesu klijenta. Sam proces rada je organizovan u okviru sektora i odeljenja pa to klijentima omogućava najbolju moguću uslugu.

“Prednost koju posedujemo je visoka specijalizacija rada u odeljenjima i opredeljnosti advokata za rad u tačno određenim oblastima prava”.

Kulturi i etici radnih odnosa sa klijentima i licima sa kojima sarađujemo, takođe. U svom radu koristimo najbolja znanja, najnovije tehnologije, alate koja nam omogućuju da se ostvare vremenski najbrži i kvalitetno najpovoljniji rezultati.

Kancelarija je u svom radu zasnovana na inovativnosti, konstruktivnosti i praktičnom pristupu radu.

Otvoreni smo prema Svetu.

Advokat Nemanja Milošević. 

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal.

Moblini tel: 00 381 63 247 244.

E-mail: nemanja.milosevic@nmadvokati.com

Partner osnivač NM Advokata ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) i generalni rukovodilac svih odeljenja sa ogromnim iskustvom u vođenju pravnih poslova za međunarodne kompanije, velika inostrana preduzeća, domaće kompanije, domaća velika, srednja i mala preduzeća. Sa bogatim iskustvom u oblastima kao što su energetika, infrastruktura, transakcije. Mnogi ga smatraju osnivačem “spoja moderne advokature i tehnolgije” u 21. veku. 

Klijenti za njega kažu: “posvećen detaljima sa ciljem da reši sva pravna pitanja koja radi i velikim osećajem za posao koji radi”.  Radi posvećeno i efikasno kako bi obezbedio najbolji rezultat. On podstiče pregovore, otvoren pristup, dogovor i maksimalnu zaštitu klijenta.

Edukacija:

Završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ( 2007. godine ).

Međunarodni smer.

Nagrada advokatu za 2019. godinu.

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Član nekoliko prestižnih međunarodnih udruženja.

Povezano:

Zastupanje u parnicama, zastupanje pred sudovima i drugim javnim organima u Republici Srbiji, sa velikim brojem sati rada u inostranstvu.

Advokat Tanja Burlica.

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal.

Moblini tel: 00 381 63 211 567.

E-mail: tanja.burlica@nmadvokati.com

Partner u NM Advokati ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) i rukovodilac svih odeljenja sa ogromnim iskustvom u vođenju pravnih poslova za međunarodne kompanije, velika inostrana preduzeća, domaće kompanije, domaća velika, srednja i mala preduzeća. Sa bogatim iskustvom u oblastima kao što su parnica, nekretnine u zemlji i u inostranstvu, međunarodna i domaća novčana potraživanja. Mnogi je smatraju “jednom od najboljih mladih advokata”. 

Klijenti za nju kažu: ” posvećena prevenciji i edukaciji  u radu sa klijentima. Zaintersovana za stalno napredovanje i poboljšanje položaja klijenata”. U 2019. godini je preuzela funkciju Partnera sa velikim stepenom odgovornosti prema klijentima, organizaciji rada i zaposlenima.

Posvećena je stalnom usavršavanju, veliki broj sati koristi na dodatne treninge i edukacije.

Edukacija:

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ( 2012. godine ).

Pravosudno-upravni smer.

Zvanično nagrada za najboljeg zaposlenog u NM Advokatima za 2018. godinu .

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Povezano:

Veliko iskustvo rada sa klijentima, veliko iskustvo rada i organizacije zaposlenih, veliko iskustvo u radu sa domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima, bogato iskustvo zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima.

Advokat Dajana Dakić.

Kontakt podaci:

tel. 00 381 11 3112 560/ lokal.

Moblini tel: 00 381 66 9411 198.

E-mail: dajana.dakic@nmadvokati.com

Advokat, rukovodilac nemačkog odeljenja, Deutsche praxis, (German desk ) u okviru NM Advokati  ( NM Advokati Regional, NM Advokati Network i NM Advokati Business ) sa ogromnim iskustvom u vođenju poslovnih, pravnih predmeta na međunarodnom i domaćem nivou. Ona je stariji član našeg tima i poseduje veliko znanje u oblastima M&A, savetovanja klijenata na svim tipovima transakcija, koje uključuju i joint ventures ili preuzimanja pravnih lica, poslove restrukturiranja. Fokus održava i na pravnoj regulativi u automobilskoj industriji, pravu u oblasti vazdušnog saobraćaja, informacionim tehnologijama ( advokat informacione tehnologije ). Takođe redovno vrši sva advokatska poslovanja iz oblasti korporativnog prava, prava korporativnog upravljanja, ugovornog prava ( advokat za ugovore, advokat za sastavljanje ugovora ), postupaka izvršenja.

Dajana poseduje iskustvo u savetovanju klijenta u start-up projektima, start-up investicijama ( start-up advokat, advokat za start-up ) i svakako predstavlja ključnu tačku kontakta za klijente koji zahtevaju pravne savete na nemačkom jeziku ( advokat Nemačka, advokat na nemačkom ). 

Klijenti za nju kažu: “veoma odgovorna, odlične komunikacijske sposobnosti, odlično znanje pisanog i govornog nemačkog i engleskog jezika, velika posvećenost detaljima”.

Edukacija:

Završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ( 2015. godine ).

Poslovno-pravni modul.

Kao stipendista završila “BAYHOST” program, intenzivnog kursa nemačkog jezika, na univerzitetu u Pasauu, pokrajina Bavarska, Savezna Republika Nemačka.

Član: 

Beogradske advokatske komore. 

Povezano:

Zastupanje u Republici Srbiji, sa velikim brojem sati rada u inostranstvu.

Luka Obradović.

Advokatski pripravnik Stevan Rašić.

Call Now Button