Šta je intelektualna svojina?

Advokatska kancelarija NM Advokati i NM Advokati Regional se na najuspešniji način bave zaštitom Vaše intelektualne svojine.

Napred postavljeno pitanje je možda, najčešće pitanje koje se može čuti od velikog broja ljudi koji su zainteresovani za ovu temu, a nemaju bogato iskustvo rada u advokatskoj kancelariji.

Zato imamo veliki broj rešenja za Vas.

Intelektualna svojina kao jedan od najčistijih i najprirodnijih proizvoda ljudskog duha i ljudskog uma, po zakonu potpuno zasluženo uživa kao zaštitu. Nama u NM Advokati je posebna čast i zadovoljstvo što štitimo najvrednije „stvari“ koje potiču iz same ljudske prirode, a koje je pozitivan zakon prepoznao kao predmete koji ispunjavaju uslove za zaštitu.

Velika je stvar imati bogatu praksu zaštite autorskog prava ( autorsko pravo, zaštita autorskog prava ), zaštite prava srodnih autorskom i zaštite prava industrijske svojine.

Na ovaj način zaokružujemo velike pravne celine ( advokatska praksa, praksa sudova, sudska praksa ) koje omogućavaju važan spoj između nauke ( naučna delatnost ) i prakse ( pravna praksa ) zaštićujući materijalna i sva druga prava podnosilaca preko NM Advokata.

Uticaj koje institucijonalno rešavanje pitanja zaštite prava intelektualne svojine ( institucije Republike Srbije , Institucije Republika ) imaju u radu svih zainteresovanih subjekata je nemerljiv, kada se uzme stepen i visina zaštite koja se klijentima nudi.

Stvaranje i održavanje zakonske zaštite u ovoj oblasti danas predstvalja jedno od vodećih pitanja ubrzanog enonomskog, industrijskog, naučno-tehničkog razvoja u Svetu.

Zbog svega navedenog naš advokatski tim će Vas rado ugostiti i pružiti Vam posebne pogodnosti u radu iz navedene oblasti.