a

ČIME SE BAVIMO

“NM Advokati” i “NM Advokati Regional” poseduju veoma široku stručnost i specijalizaciju u više desetina oblasti prava, što nam omogućava da našim klijentima pružimo pun spektar usluga. Naš rad omogućuje našim klijentima da lakše podnesu sve složenije izazove sa kojima se suočavaju danas.

U našem dosadašnjem radu kroz veoma bogatu praksu advokatske kancelarije “NM Advokati” i “NM Advokati Regional” sklopljeno je više desetina hiljada pravnih poslova u ime naših klijenata. Od samog početka smo prepoznali dve osnovne potrebe, a to su visoka specijalizacija u svim oblatima prava i rad u više zemalja. Tako smo se opredelili i radimo u svim zemljama Regiona, posebno Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Republici Bosni i Hercegovini, Republici Crnoj Gori, Republici Severnoj Makedoniji, kao i šire u zemljama Evrope kao što su Republika Austrija, Savezena Republika Nemačka, Švajcarska Konfederacija, Helenska Republika Grčka, Republika Bugarska i gotovo svim drugim državama Evrope, uključujući Kraljevinu Španiju, Kraljevinu Holandiju, Kraljevinu Dansku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, državama Severne Amerike, Australije, Afrike, Južne Amerike.

Poznajući potrebe svih klijenata “NM Advokati” i “NM Advokati Regional” na najbolji i najbrži način u skladu sa zakonima obezbeđuju ostvarivanje prava svih pravnih lica (svih zakonskih oblika organizovanja privrednih društava i predeuzetnika), kao i svih fizičkih lica, koja zastupamo, pre svega na osnovu viskoke specijalizacije i stručnosti naših timova zaposlenih, velike i bogate domaće i  međunarodne prakse i velikog pozitivnog iskustva koje imamo u pružanju pravnih usluga.

Veliki značaj u bogatom radu ima naša moderna Poslovna politika, koja je trajno okrenuta daljem poslovnom usavršavanju, prihvatanju novih ideja i tendencija, uz konstantno praćenje najnovih promena pravnih normi na širokom području rada, koja nam omogućava da možemo pružiti sigurnu, efikasnu, brzu pravnu pomoć na najvišem profesionalnom nivou.

U svakoj od oblasti predano i vredno radi po nekoliko advokata i zaposlenih koji na taj način omogućavaju da se svaki predmet pregleda i analizira po više puta i sa potrebnim stepenom stručne pažnje.

Naš tim poseduje znanje kako da dosegnete nove visine

Agrobiznis. 

Region jugoistočne Evrope, je poznat kao region koji može “hraniti” veliki broj stavnovnika. Upravo iz razloga što se veliki broj stanovnika i firmi bavi proizvodnjom, preradom, distribuciom, trgovinom poljoprivrednim proizvodima NM Advokati Regional su jedan od svojih fokusa poslovanja stavili na zastupanja u oblasti poljoprivrednog (agro) poslovanja.

Kao logičan sled zastupanja veoma velikog broja klijenata i zbog potrebe koju su iskazali klijenti otvorili smo nove mogućnosti saradnje i specijalizacije u oblasti svega onoga što danas nazivamo agrobiznisom (Agro business).

Glavni cilj NM Advokati Regional jeste da sa pravne strane pomognemo industriji poljoprivredne proizvodnje, prerade, distribucije i trgovine, kako bi se na što lakši način u Regionu nastavio uzlet poljoprivredne industrije kroz ispunjavanje i davanja dopuna u navedenoj oblasti.

U svom radu zastupamo brojna preduzeća i brojna fizička lica koja dolaze ili su na bilo koji način vezana za pitanja poljoprivrednog zemljišta, njegovog iznajmljivanja, dugoročnog zakupa, lizinga opreme, kupoprodaje, opremanja, kreditiranja, subvencionisanja i sl., a gde NM Advokati krajnje profesionalno i usko specijalizovano obavljaju svoj posao.

Radni staž. 

Advokatska kancelarija ,,NM advokati’’ pruža sve usluge i pravne savete iz oblasti Radnog prava, od zasnivanja radnog odnosa, pa do prestanka Ugovora o radu. Klijentima pomažemo da ostvare sva svoja prava u oblasti rada, a naš tim je naročito osposobljen za izradu ugovora o radu, internih akata u vezi sa radom, ugovora o pravima i obavezama direktora i dokumentacije vezane za raskid radnog odnosa. U slučaju kršenja bilo kog od navedenih sporazuma, advokatska kancelarija ,,NM advokati’’ pruža usluge zastupanja.

Radno pravo. 

Poslodavci najbolje upravljaju svojim rizikom sa dobro obučenim menadžmentom, pri tome imajući u vidu vreme potrebno za procese u poslovanju, strategijsko savetovanje i strategijsko vođenje posla. Sa današnjom zakonodavnim i pravnim okruženjem i dalje postoje povećane potrebe za rešavanjem prigovora, kao i zahteva za cenovno efikasnim zastupanjem i savetovanjem. NM Advokati i NM Advokati Regional omogućavaju domaće i međunarodno (prekogranično) davanje stručnog mišljenja i pravnog zastupanja u pogledu radnih odnosa.

Naš cilj sa svakim od naših klijenata je uspostavljanje efikasne prakse vođenja ljudskih resursa, svođenje rizika u procesima radnih odnosa na minimum, omogućavanje savetovanja na vrhunskom nivou, unapređenje pravnog i ekonomskog uređenja za poslodavce i za zaposlene i ohrabrivanje naših klijenata koji imaju sopstvena preduzeća za donošenje odluka zasnovanih na proverenom znanju do koga se došlo kroz informacije i održane treninge.

NM Advokati i NM Advokati Regional omogućavaju veoma širok spektar usluga na navišem nivou iz oblasti radnih odnosa, počevši od vođenja sudskih i vansudskih postupaka za naše klijente, pa sve do organizovanja predavanja na kojima radimo konsultacije sa našim klijentima. Moguće je organizovanje savetovanja i online, putem regularnih susreta i putem privatnih mini sastanaka koji se održavaju za uskostručne teme u našim kancelarijama zajedno sa našim najboljim advokatima za određenu oblast radnog prava.

Od strane naših klijenata proglašeni smo predvodnicima u oblasti zaštite prava iz domena radnih odnosa u 2019. godini.

Posmatrajući na širem nivou NM Advokati i NM Advokati Regional kroz oblasti radnih odnosa obezbeđuju međunarodnu pravnu podršku multinacionalnim kompanijama, lokalnim kompanijama i preduzećima, manjim porodičnim firmama, preduzetnicima, zaposlenima i to na teritorijama evropskih država i globalno u Svetu. Omogućavamo pristup najboljim advokatima iz oblasti radnih odnosa u velikom broju zemalja.

Ozakonjenje-legalizacija objekata.

Stupanjem na snagu Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, broj 96/2015), a s obzirom na važnost i masovnost potrebe za rešavanjem ove vrste pravnih pitanja u Republici Srbiji, stvorena je potreba i čvrsta baza za rad u ovoj oblasti.
Navedenu oblast našeg rada ističemo pre svega zbog potrebe da svojim klijentima približimo i pomognemo da reše pitanja od životnog značaja za ozakonjenje (ranije legalizaciju) njihovih nekretnina koje imaju na teritoriji Republike Srbije.
Opravdana je zajednička potreba da se uz pomoć dosadašnjeg rada, iskustva i stečene prakse usmerimo na ostvarenje ciljeva iz navedene oblasti.
Za sve informacije u vezi ozakonjenja objekata stojimo Vam na raspolaganju.

Uknjižba nepokretnosti u Republici Srbiji i u inostranstvu. 

U skladu sa potrebama i tendencijama sigurnog upisa prava na nepokretnostima, koje u većini slučajeva predstavljaju najveću materijalnu vrednost fizičkih i pravnih lica, posvećujemo se nabržem i najpreciznijem načinu upisa svih prava koja se tiču nepokretnosti ili obezbeđuju njihovo uživanje i korišćenje na zakonskoj osnovi.

U Republici Srbiji je od dana uvođenja Katastra nepokretnosti pitanje uknjižbe nepokretnosti, kao i svih pravnih poslova koji predhode uknjižbi i ostvarenju tog prava, nastavilo da bude veoma važan segment integracije materijalnih vrednosti u sistem i podatke kod nadležnih institucija koje obezbeđuju sigurnost svojine ili drugih prava u skladu sa zakonom.

Sa velikim brojem ostvarenih predmeta sa sigurnošću Vam nudimo najviše standarde i poštovanje propisanih zakonskih procedura u ostvarenju zajedničkih ciljeva koji se ogledaju u sigurnosti prava nastalih iz činjenice upisa u Katastar nepokretnosti.

Nekretnine uknjižba i drugi poslovi.

Sa ogromnim iskustvom, dubokom ekspertizom, advokati za nekretnine NM Advokata (Advokat Beograd, Advokat Srbija) i NM Advokati Regional će Vas provesti kroz Vaše projekte vezane za nekretnine, od kompleksnih višenamenskih razvojnih projekata, projektnog finansiranja, kupovine, zakupa, druge upotrebe zemljišta do izrade pravnih pregleda i due diligence za Vaše nekretnine.

U našem radu vodimo se procedurama koje su sastavni deo rada kancelarije i koje precizno korak-po-korak dovode do ostvarivanja rezultata u oblasti nekretnina.

Naši advokati su predstvaljali i predstavljaju klijente u zemlji i u inostranstvu, od Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Italije, Repiublike Austrije, Savezne Republike Nemačke idrugih zemalja. Mnogi od klijenata naše kancelarije su kompanije, pravna lica, regionalni i nacionalni investitori, kao i individualni vlasnici nekretnina,fizička lica. Mi zastupamo brojne poslovne ljude ili fizička lica u postupcima pregovaranja, rentiranja, kupovine, parničnim postupcima, refinansiranju i drugim poslovima vezanim za nekretnine.

NM Advokati i NM Advokati Regional omogućavaju zastupanje nacionalnih i međunarodnih vlasnika nekretnina. Pripremamo dokumentaciju. izveštaje, osiguranja, ugovore o zajmu, ugovore o zakupu, ugovore o kupoprodaji, identifikujemo poreske obaveze, prisupamo overi ugovora.

 

Projektno finansiranje.

NM Advokati i NM Advokati Regional u okviru odeljenja svojih finansijskih sektora, naročitu pažnju posvećuju radu na visokom nivou sa finansijskim instrumentima. Pri ovome vodimo strogo računa da imamo fleksiblan prilaz u struktusanju ponude koju vršimo iz oblasti finansijskog poslovanja.

Ovde posebno imamo u vidu da li se prilikom finansiranja radi o finansijskim pozajmicama, učwšću u vlasničkoj strukturi ili garancijama.

Poslovno savetovanje.

Advokatska kancelarija NM Advokati (Advokat Srbija) i NM Advokati Regional poslovno savetuju velike privredne sisteme, srednja i mala preduzeća u Republici Srbiji i u inostranstvu. Advokatska kancelarija to čini imajući u vidu potrebe i najvažnije privredne ciljeve privrednih subjekata. Oslanjajući se na našu poslovnu čvrstinu u savetovanju mi podržavamo poslovni napredak klijenata svaki dan. Advokatska kancelarija kao klijente ima pravna lica koja se bave različitim oblastima posla od medicine, preko telekomunikacija, bankarstva, prodaje, finansijskih servisa, energije i drugih oblasti.

Naša advokatska kancelarija traži da u toku savetovanja u dogovoru sa klijentom postane integralni deo klijentovog tima upravljanja ili da u toku vršenja savetovanja postane bliska sa upravom klijenta što omogućava lakšu koordinaciju prilikom procesa koji se satoji od donošenja odluka do njihove implementacije. U ovom poslu mi se usresređujemo na poslovnu odluku da klijentu pre svega donosimo mehanizam vrednosti koji će klijent implementirati u svoj posao. Takođe smo tu kada se radi o kupovini ili prodaji delova posla koje klijent ima, nudimo modele za finansijski rast, strategijsko ulaganje ili ugovore sa važnim novim klijentima.

Sačinjavanje svih vrsta ugovora.

Imajući u vidu ugovore o kupoprodaji nepokretnosti, značajne ugovore u privredi, kao i sve druge vrste ugovora, smatramo da pitanje uređenja svih vrsta odnosa kroz uređene forme donosi stratešku prednost svima koji se odluče da baziraju svoje odnose kroz pisane ugovore.
Sa tim u vezi posvećujemo veliku pažnju poslovima stvaranja i kreiranja ugovora u skladu sa zakonom, kako bismo omogućili najbrži, njlakši i najisplatljiviji put našim klijentima i saradnicima da ostvare svoje ciljeve nastale u potrebi realizacije njihovih poslova.
Odgovor na stvaranje najbržeg, najposvećenijeg i najuređenijeg načina da naše stranke obezbede i urede međusobne odnose predstavlja za nas prvi cilj kojem smo okrenuti u poslovima koji se tiču ugovornog prava, a koji ostvarujemo zajedno sa Vama.
Dugogodišnje iskustvo i posvećenost omogućuje nam da najbolje prepoznamo načine na koje će naše stranke ostvariti svoja prava.

Krivično pravo. Odbrana.

Advokatska kancelarija postupa po krivičnopravnim predmetima duži niz godina i poseduje veći broj premeta u kojima je učestvovala kao branilac okrivljenih lica pred sudovima u Republici Srbiji.
Portfolio advokatske kancelarije nam ukazuje da smo maksimalno posvećeni odbrani svojih klijenata u svim slučajevima u kojima je klijentima neophodna stručna i pravovremena advokatska pomoć. Pre svega se pomoć odnosi na slučajeve kada je klijent pritvoren ili se nalazi na izdržavanju kazne zatvora.
Naše opredeljenje za budućnost koju ćemo težiti da ostvarimo jeste još posvećeniji rad u cilju zaštite prava naših klijenata u oblasti krivičnog prava.

Naplata potraživanja poverilaca. 

Poseban segment u kojem klijentima pomažemo da što brže dođu do sredstava koja su im na osnovu zakona garantovana, bilo sudskim presudama (svim vrstama izvršnih isprava), bilo da svoje pravo zasnivaju na izdatim računima (svim vrstama verodostojnih isprava).
Kancelarija svakodnevno obavlja veći broj ovakvih pravnih usluga i u tom smislu osposobljena je da svojim klijentima pruži pun asortiman pravnih usluga, od momenta prikupljanja dokumentacije, do trenutka izvršene naplate potraživanja.
Potpuno smo opredeljeni na razvitak ovog sektora sa akcentom na osluškivanje potreba klijenata i poštovanje što kraćeg vremenskog okvira za realizaciju naplate.

Postupci izvršenja pred sudovima i javnim izvršiteljima.

Možete nas angažovati i ako se protiv Vas u skladu sa zakonom vodi postupak usled duga koji imate prema nekom licu. U tom slučaju advokatska kancelarija će predzuzeti zakonske korake da se Vaša prava zaštite.

Državljanstvo i privremeni boravak 

Sve veći broj stranih državljana obraća nam se radi dobijanja dozvole za privremeni boravak, kao i upisa u knjigu državljana Republike Srbije. Naš tim je odlično upućen u sve relevantne propise, te Vam može pružiti usluge prikupljanja dokumentacije i davanja pravnog mišljenje za postupak dobijanja državljanstva po bilo kom osnovu koji je regulisan Zakonom o državljanstvu i najzad realizovati Vaše pravo na privremeni boravak ili državljanstvo Republike Srbije.

Nasledno pravo, porodično pravo, predbračni ugovori

Posle smrti ostavioca mora se pokrenuti ostavinski postupak koji se u praksi najčeše pokreće na predlog nekog od naslednika, što vrlo često zahteva stručnu pomoć, bilo da se radi o nasleđivanju na osnovu zakona, bilo da se radi o zaveštajnom nasleđivanju. Naša kancelarija vam nudi usluge zastupanja u ostavinskim sporovima, izradu testamenta i zastupanje u  sporovima u vezi sa njegovom primenom ili osporavanjem, kao i sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju i zastupanje u sporovima u vezi sa primenom ili raskidom ugovora o doživotnom izdržavanju. Naš stručni tim je tu vam pomogne da rešite sve svoje pravne probleme.

Osnivanje, promena i brisanje privrednih društava

Advokatska kancelarija ,,NM advokati” pruža usluge osnivanja, promene i brisanja privrednih društava. Osnivanje privrednog društva podrazumeva izradu osnivačkog akta, pripremu svih akata potrebnih za registraciju, podnošenje registracione prijave, zastupanje klijenta u postupku registracije, preuzimanje rešenja o registraciji (uz punomoćje ovlašćenog lica) i predaju istog klijentu, kao i pomoć prilikom otvaranja računa u banci i izrade pečata.

Poresko pravo i poresko savetovanje

Posebno odeljenje u advokatskoj kancelariji ,,NM Advokati” je poresko odeljenje, koje vam može pružiti sve usluge iz oblasti poreskog savetovanja, a posebno:

  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u poreskom postupku kancelarijske i terenske kontrole poreskih obveznika,
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u upravnom sporu protiv konačnih upravnih akata pred Upravnim sudom,
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Zastupanje nerezidentnih pravnih i fizičkih lica u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Otvaranje nerezidentnih računa pravnim i fizičkim licima kod poslovnih banaka,
  • Zastupanje rezidentnih i nerezidentih fizičkih lica u poreskom postupku prijavljivanja poreske obaveze i izmirenja poreske obaveze,
  • Zastupanje nerezidentih fizičkih lica u postupku transfera novca po izmirenju poreskih obaveza u inostranstvo,
  • Zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku prinudne naplate poreskog duga.
  • Zastupanje fizičkih lica u poreskom postupku radi kontrole isplate doprinosa za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i socijalno osiguranje od strane poslodavca.

Zastupanje pred prekršajnim sudovima

Dajte nam činjenice, a mi ćemo uraditi sve ostalo!

Ukidanje zabrane ulaska u zemlje Evropske unije. 

Advokatska kancelarija NM advokati, kao još jednu vrstu pravne pomoći ubraja i ukidanje zabrane ulaska u zemlje Evropske unije. Dobra međunarodna komunikacija i saradnja sa velikim delom članica Evropske unije doprinela je tome da je naša advokatska kancelarija ostvarila i više nego pozitivnu praksu u ovoj sferi prava i i zadovoljavajuće rezultate na medjunarodnom polju.

Dešava se često da se neoprezni putnik preračuna oko vremena dozvoljenog za boravak u nekoj od članica Evropske unije i da bude vraćen onaj ko je već kupio kartu i nalazi se na granici ili na aerodromu. Ukoliko Vam se tako nešto desilo, možete da se obratite našoj advokatskoj kancelariji i  u najkraćem roku ćete biti u mogućnosti da putujete bez bilo kakvih ograničenja.  A osim toga, naša kancelarija Vam pruža mogućnost za ukidanje zabrane ulaska u zemlje članice Evropske unije, bez obzira na okolnosti pod kojima Vam je ista izdata.

Prava iseljenika i ljudi koji žive i rade u inostranstvu. 

NM Advokati i NM Advokati Regional su najpoznatija advokatska kancelarija koja omogućava na visokom nivou zastupanja lica koja žive i rade u inostranstvu iz svih i u svim oblastima prava kojima se kancelarija bavi. U tom smislu NM Advokati i NM Advokati Regional su zaokružili ceo sistem pružanja usluga na najvišem nivou, a koji se tiče isključivo ljudi ili preduzeća čije je prebivalište ili sedište u inostranstvu.

Ovaj složen i razvijen sistem predstavlja skup prilaznih mehanizama koji se satoje u preuzimanju dokumentacije, dogovoru o pravnim radnjama koje je potrebno pružiti, sistemu naplate, sistemu poslovanja, obavljanja poslova u inostranstvu (bilo u zemlji boravka ili bilo kojoj trećoj zemlji) ili u Republici Srbiji, postizanje cilja poslovanja.

Advokat Beograd, Advokat Srbija koji su baza u radu će Vam omogućiti da preko NM Advokata i NM Advokati Regional kao najprofilisanije advokatske kancelarije ostvarite svoja prava daleko bolje i daleko transparentnije nego što ste to mogli zamisliti.

Sa tim u vezi NM Advokati Beograd i NM Advokati Regional sigurno danas predstavljaju najbolju advokatsku kancelariju koja Vam može pružiti rešenje Vaših pravnih pitanja u svim zemljama gde obavljamo našu delatnost. Zbog toga smo srećni i radosni što nas odmah možete pozvati radi ostvarenja Vaših pravnih potreba i pitanja.

Osnivanja firmi u Republika Srbija i u inostranstvu.

Po najvišim standardima osnivamo sve oblike privrednih društava i preduzetničkih radnji u zemlji i u inostranstvu.

Kontaktirajte nas

Vaše ime

Vaš E-Mail

Predmet

Vaša poruka

Call Now Button