Međunarodna praksa

Posebno odeljenje u okviru advokatske kancelarije ,,NM advokati’’ bavi se zastupanjem fizičkih i pravnih lica koja žive ili čije je sedište van teritorije Republike Srbije, i to u svim oblastima pravnih usluga.

Do sada je praksa odeljenja koje radi u okviru ,,NM advokati’’ dala odlične rezultate i donela dugotrajnu saradnju sa klijentima koji su nas angažovali iz zemalja celog sveta. Posebno ističemo da je međunarodnopravna praksa veoma razvijena i intenzivna sa klijentima koji dolaze iz zemalja okruženja: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije.